tisdag 12 mars 2019

Fullmäktige i Skinnskatteberg: 1 – 1


Det var fullmäktige i Skinnskatteberg i går kväll. Två viktiga frågor behandlades. Det var dels en fråga om kommunens mål, dels frågan om en kontroversiell försäljning av en kommunal fastighet som jag har skrivit om här tidigare.

Två drivor snömos
Socialdemokraterna hade lagt fram ett förslag till mål för kommunen. Jag har försökt räkna samman alla målformuleringar i S-dokumentet och jag kommer till det imponerande antalet 50 stycken. Enligt dokumentet utgår det hela från kommunens ”kärnvärden”: kompetenta, förtroendefulla, engagerade och tydliga. Detta anslår tonen och även de flesta enskilda målformuleringarna är oprecisa, okonkreta och omätbara. Men det finns en och annan formulering som är konkret och pang på rödbetan i den meningen att man i efterhand kan konstatera om man gjort vad man tänkt. Här är några:
  • Källsortering ska finnas i alla kommunens verksamheter.
  • Tillsätta en syn- och hörselpedagog
  • Tillgång till läxhjälp, sommarskola och extra läsår ska erbjudas.
  • Öppna fritidshem i Nyhammar och Riddarhyttan.

Mot detta ställdes ett borgerligt förslag, ursprungligen utformat av Folkpartiet (”Liberalerna”) och Moderaterna. Sedan Centerpartiet och Sverigedemokraterna anslutit sig fick detta borgerligt-sverigedemokratiska förslag majoritet i kommunstyrelsen. Detta dokument var inte mycket sämre än det socialdemokratiska. Det innehåller något färre mål – 45 stycken – än det socialdemokratiska förslaget, men utgår lustigt nog från samma plus-ord som S-dokumentet kallar ”kärnvärden”. Fast de borgerliga kallar dem ”värdeord”. Fluffigheten är minst lika stor som i S-dokumentet. Men även här går det att hitta några mer konkreta och observerbara målformuleringar:
  • En ny modern brandstation ska byggas.
  • Ny hemsida.

I huvudsak kan man nog ändå säga att striden stod mellan två rejäla drivor snömos, där det förmodligen är så att ingen kan vara emot det som föreslås. Det förekom inte heller någon saklig argumentation i fullmäktige. Ledande företrädare för S och Fp (”L”) nöjde sig med att innantill läsa upp sina respektive dokument. Centerns gruppledare pratade ganska långrandigt om de väldiga landvinningar de gjort genom att förhandlingsvägen få in viktiga frågor i det borgerliga dokumentet, som att ”Skinnskatteberg ska vara ett skogarnas centrum”. SD:s rdm O.S. i Kröken nöjde sig med att utan att ange något skäl yrka bifall till det borgerliga förslaget.

Därmed var saken biff. I den efterföljande omröstningen vann det borgerliga förslaget med 17 röster mot den socialdemokratiska kommunledningens 14 (S 12 röster och V 2 röster).

När man läst dokumenten och hört diskussionen i fullmäktige är det orimligt att förställa sig att det är sakfrågorna som har behandlats. Nej, snarare handlade det om Folkpartiets (”Liberalernas”) och Sverigedemokraternas lust att platta till och förödmjuka sossarna. Och där får man väl ändå säga att de hade en viss framgång. 1 – 0 till de borgerliga.

Kontroversiell fastighetsförsäljning åtminstone tillfälligt stoppad
Jag har tidigare skrivit om förslaget att till ungefär halva marknadspriset sälja en kommunal fastighet till två företagare, varav den ena en ledande centerpolitiker. Också detta drevs igenom i kommunstyrelsen av Fp (”L”) och SD påhejade av C och M.

I den efterföljande diskussionen i media och på nätet har det framgått att förslaget uppfyller flera olika villkor för att vara olagligt. Det torde strida mot kommunallagen i två olika avseenden: Dels innebär det ett brott mot likställighetsprincipen, d v s att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, dels innebär det ett stöd till enskilda företagare. Inte alla företagare i samma branscher som de båda tilltänkta köparna erbjuds kommunala subventioner på sisådär 200 000 kronor var. Dessutom lär förslaget strida mot EU:s regler om otillåtet statsstöd.

En extra pikant detalj i sammanhanget är att den ena av de tilltänkta köparna är ledande centerpartist, och att Centerpartiet under bildandet av en styrande koalition i kommunen i höstas stod och vägde mellan S och de borgerliga. Det hela tippade som väntat över åt det borgerliga hållet.

Allt detta hade gjort att förespråkarna för den uppenbart olagliga försäljningen blivit skitnödiga. Så de hakade på när det föreslogs att hela frågan skulle skickas tillbaka till kommunstyrelsen, så man fick ta ställning på nytt till om kommunen ville sälja och i så fall lägga ut den på den öppna marknaden. Därmed slutade matchen 1 – 1.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar