lördag 2 mars 2019

Det var i mars i Skinnskatteberg


1890 En tam räfhona
En tam räfhona, nära ett år gammal finnes till salu hos O. Silén, adress Skinnskatteberg. (Annons DN 24/3 1890)
1902 Slarvig landshövding fick böta 30 kronor
Den 26/3 1902 publicerade Dagens Nyheter en notis med rubriken ”Åtalet mot landshöfding Bergström”
Orsaken till detta af oss i gårdagens nummer omnämnda åtal är att justitieombudsmannen vid sitt besök i Västmanlands västra domsagas kansli under sin ämbetsresa förra året anmärkt att domboken för Åkerbo härad varit något ofullständig, att anteckningar saknats rörande de tjänstgörande nämndemännen vid andra och tredje sammanträdena af vårtinget 1899 vid Skinnskattebergs häradsrätt och vid andra och tredje allmänna sammanträdena af vårtinget 1900 vid Åkerbo häradsrätt samt att en del protokoll rörande rannsakningar med häktade personer inför häradsrätterna voro dels ej uppsatta, dels i ofullbordat skick.
Den åtalade landshövdingen var Karl Johan Bergström. Han var landshövding i Norrbotten men hade fram till 1900 varit häradshövding i Västmanlands västra domsaga och därmed ansvarig för häradsrätterna i Åkerbo och Skinnskattebergs härader.

JO skrev i oktober 1901 till landshövdingen och bad om en förklaring, men Bergström struntade trots påminnelser att svara på JO:s brev. JO ansåg sig därför tvungen att anmäla landshövdingen till Svea Hovrätt, som avkunnade dom den 30 juni 1902:
Enär landshöfdingen Bergström icke kunnat bestrida riktigheten af de uti justitieombudsmannens ofvannämnda skrifvelse omförmälta anmärkningar, samt landshöfdingen genom hvad han i anmärkta hänseenden i häradshöfdingeämbetets utöfning låtit komma sig till last, därför han ej förebragt laga ursäkt, gjort sig förfallen till ansvar enligt 25 kapitlet 17 § strafflagen, pröfvade hofrätten rättvist att i förmågo af nämnda lagrum döma landshöfdingen att bota 30 kronor.(JO:s ämbetsberättelse 1903)


1915 Medaljongen räddade livet
En dag i slutet av förra veckan befann sig fjärdingsman G. Mossberg i Skinnskatteberg inne i Skinnskattebergs konsumtionsförenings affär, därvid han stod och betraktade en föreståndaren tillhörig revolver. Efter en stund lade han vapnet ifrån sig på ett bord varvid ett skott gick av och träffade handelsföreståndaren Harald Jansson i bröstet. Den närboende läkaren, vilken genast tillkallades, kunde vid undersökningen konstatera att kulan endast gått igenom Janssons väst och en yttre skjorta. Den hade nämligen fastnat i ena kanten av en medaljong som Jansson bar på bröstet vid tillfället. Enligt läkarens utsago skulle kulan, om den obehindrat fått fortsätta, trängt igenom lungan in i hjärtat eller alldeles i närheten av detsamma. (DN 17/3 1915)


1929 Sören ritar en timmerkörare

En liten gosse i Skinnskatteberg, 6-årige Sören Krafft, har just fångat denna bild ur vardagslivet däruppe i skogstrakterna. Det är en glad timmerkörare han har tecknat. (DN 3/3 1929)

1957 Snask-rökförbud
Snask- och rökförbud har införts i Skinnskattebergs skoldistrikt. Samtidigt har skolstyrelsen uppmanat föräldrarna att försöka upprätthålla samma förbud i hemmen och se till att barnen inte vistas för sent ute på kvällarna.
— Bakom beslutet står resultatet av en föräldraenquete i samhället, berättar överlärare Per L Bark. Samtliga föräldrar till de 750 skolbarnen har fått uttala sin mening. Inte mindre än 724 svarande och av dem var drygt 700 för snask- och tobaksförbudet medan 600 av de 725 uttalade sig för utegångsförbud från viss tid som senare kommer att fixeras av föräldraföreningen. (DN 19/3 1957)
Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. Jag kommer framöver att här föra in inlägg från detta unika material.

Tidigare inlägg:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar