torsdag 11 januari 2018

Köpa en begagnad bil av dem? Skolan


Brister i skolan rättades inte till förrän Skolinspektionen hotat kommunen med miljonböter.
I början av 2016 slog statliga Skolinspektionen till mot Skinnskattebergs kommunstyrelse: Kommunstyrelsen skötte inte kvalitetsarbetet i grundskolan och det fanns brister i både elevvården och i hur man tog hand om anmälningar om kränkande behandling. Allt i strid med skollagen. Senast i april skulle kommunstyrelsen redovisa vad man gjort för att rätta till felen.

Ingen lyfte ett finger. Några dagar innan man skulle redovisa till myndigheten sa kommunstyrelsens centerpartistiske vice ordförande i fullmäktige att det där hade han ”ingen aning om”. Nu var det panik, och kommunen lyckades få mera tid – nu till i september. När man redovisade vad man gjort i september kom nästa kalldusch.

Det blev inte godkänt. Skolinspektionen gav nu kommunstyrelsen ännu mer tid – till april i år. Men om man inte gjort något som kunde accepteras till dess skulle det bli böter. Nästan en miljon skulle kommunen få punga ut med som straff.

Sent ska syndaren vakna. Till allas lättnad godkände Skolinspektionen kommunens åtgärder i april i år. Men då hade det gått mer än ett år från myndighetens första beslut.

Återigen prickades kommunstyrelsen av kommunrevisionen: Genom att inte ha koll på det viktiga ärendet hade kommunstyrelsen brustit i styrning och ledning. Genom att man under lång tid hade drivit verksamhet som inte uppfyllde skollagens krav hade man brustit i efterlevnad av lagen och genom saktfärdigheten och bristerna i vad man gjort för att rätta felen hade man utsatt kommunen för ekonomisk risk – miljonböterna. Två av kommunrevisorerna tyckte emellertid att hela frågan skötts klanderfritt. Gissa vilka? (Rätt svar är Folkpartiets och Moderaternas revisorer).

Läs mer om Skolinspektionens nedslag:

Tidigare inlägg


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar