måndag 26 juni 2017

Det här är Bosse

Bosse. Han är inte kommunalråd
Det här är Bosse. Han är moderat och ordförande i Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Han valdes till ordförande av en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.

Låtsaskommunalråd
I en artikel i Svenska Dagbladet i januari 2016 framträder Bosse som ”kommunalråd i Skinnskatteberg”. En så fin titel har inte Bosse på riktigt. Men det har sedan spridit sig. På Google kan man få ett trettiotal träffar på ”Bo Öberg kommunalråd i Skinnskatteberg”. Grattis!

Kommunistspöket går igen
När Bosse blivit vald till ordförande i fullmäktige tog han till orda i en insändare och liknade de rödgröna vid makteliten i en diktatur. Inte så konstigt menade Bosse eftersom det fanns kommunister bland de rödgröna och de är ju minsann inte kända ”för att värna demokratin och dess grunder som fria val och yttrandefrihet.” Från ordförandestolen i fullmäktige utvecklade han sina argument.

Strunt i lagen 1
När fullmäktige våren 2015 beslöt höja lönen för kommunalrådet, folkpartikompisen Carina Sándor, begärde den rödgröna oppositionen återremiss. Det ska man enligt lagen besluta om minst en tredjedel begär det. Och här var det halva fullmäktige som stod bakom kravet. Men det struntade Bosse i och klubbade igenom lönehöjningen. Det blev så småningom bakläxa i förvaltningsrätten för försöket att nonchalera lagen.

Strunt i lagen 2
Att vara ordförande i fullmäktige kan låta fint – men inte lika fint som ”kommunalråd” förstås – men medför inte så mycket makt. Bosse försökte reparera detta genom att genom fullmäktiges presidium ta initiativ till nya ärenden i fullmäktige. Så får man inte göra enligt kommunallagen. Andra politiker som är mer noga med att följa lagen kom på det och stoppade försöken.

Kritisk granskning ”pajkasting”
Som riktiga populistiska makthavare gillar Bosse inte kritisk granskning. I kommunen är det revisorerna som står för den kritiska granskningen. Eftersom revisorernas ärenden ska beredas av fullmäktiges presidium där Bosse är ”president” gillar han att då och då ge revisorerna ett tjuvnyp. När revisorerna ville publicera granskningen av soppan kring kommunalrådets lön på nätet menade han att det var ”pajkastning”. Enligt budgetplanen ska revisorernas budget för nästa år ökas med 12 000 kronor. Inte ett rävis mer än i år borde de få menade Bosse, men blev nedröstad av de båda viceordförandena som föreslog 5 000 kronor mer.

Annat som kan vara bra att veta
Nationella Skyddskåren var en strejkbrytarorganisation som bildades 1925 av krigsveteraner från den vita sidan i det finska inbördeskriget. Den svenska brigaden i Finland skickade mitt under brinnande krig hem soldater för att agera strejkbrytare. Det var kärnan i Skyddskåren som stöddes ekonomiskt av SAF och ett stort antal företag. Skyddskårens organiserade strejkbrytare var iblandade i det strejkbryteri som ledde till skotten och morden på arbetare i Ådalen 1931 (Nya Arbetartidningen).


Minimilön kallas den lägsta lönen som en arbetsgivare får ge enligt lagen. Den bestäms av landets regering. Problemet är att minimilönen ofta inte går att leva på. Vad som brukar kallas levnadslön är istället en lön som räcker till mat, sjukvård, kläder, hyra, utbildning till barnen, transport till jobbet och ett litet sparande för att ha en buffert. I Sri Lanka är som i andra låglöneländer textilindustrin dominerande. Minimilönen i Sri Lanka är 463 kronor, medan levnadslönen beräknas till 2 387 kronor. Minimilönen är därmed knappt en femtedel av vad som behövs för att leva på. (Clean Clothes Campaign).Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar