torsdag 15 juni 2017

De delade städerna och byarna 1: Sollentuna-Upplands Väsby, Kvicksund, Gundal/HögåsHär börjar nu den nya succéserien med delade städer och byar som introducerades i ett tidigare inlägg. Den minnesgode läsaren erinrar sig att jag drog en gräns vid 90 procent av befolkningen på ena sidan gränsen. Om fler bor i den kommun som inrymmer flest av samhället räknar jag den inte som egentligen gränsöverskridande. Det har s a s bara spillt över lite grand. Här ska bi sortera de delade samhällena efter detta mått. Vi börjar med de mest delade – de där 47 – 53 procent bor i den kommun där de flesta invånarna i samhället bor.

Sollentuna och Upplands Väsby
Först ut i serien de delade städerna och byarna är den monstruösa konstruktionen ”Sollentuna och Upplands Väsby”. Det var så sent som i fjol som Statistiska Centralbyrån genom att tillämpa sina kanske lite speciella regler för vad en tätort är konstruerade denna tätort. Med nästan 140 000 invånare är det Sveriges femte största tätort.

Orten ”Sollentuna och Upplands Väsby” består av delar av tre kommuner. I Sollentuna kommun ingår hela tätbebyggelsen utom kommundelen Sjöberg längst i öster vid gränsen till Danderyd. Också i Upplands Väsby kommun ingår all tätbebyggelse utom ett litet område kring Löwenströmska lasarettet med drygt 500 invånare. Den tredje delen består av stadsdelarna Kista, Husby och Akalla i Stockholms kommun.

Av hela befolkningen bor 47 procent i Sollentuna kommun, 29 procent i Upplands Väsby kommun och 23 procent i Stockholms kommun. Dessutom ingår fem personer i Solna kommun. Tätorten är en rent artificiell konstruktion av SCB. De tre delarna är tydligt avskilda från varandra och har inte mycket gemensamt.

Sollentuna och Upplands Väsby skils åt av det utomordentligt fula Breddens industriområde och de som bor norr om kommungränsen är orienterade mot kommunens centrum längre norrut. De som bor söder om kommungränsen rör sig istället mot Rotebro längre söderut. Någon särskild anledning att korsa kommungränsen finns inte.

Sollentuna- och Stockholmsdelarna är effektiv åtskilda av den åttafiliga motorvägen E4 och arbetsplatsområden. I Stockholmsdelen ingår socialt plågade stadsdelar som Husby och Akalla.

I själva verket är det lite absurt att betrakta ”Sollentuna och Upplands Väsby” som en samlad tätort. Och man kan också lägga till att det i så fall måste vara en av Sveriges fulaste tätorter med gigantiska trafikleder, löjligt glassiga kontorsområden, hemska radhusåkrar och sociala hyreshusghetton. Hu!

Upplopp i Husby
Malmvägen i Sollentuna
Bredden i Upplands Väsby
Kvicksund
Kvicksund på gränsen mellan Västmanland och Sörmland och därmed också på båda sidor om gränsen mellan Västerås och Eskilstuna kommuner är ett riktigt praktexempel på ett delat samhälle. Det är inte bara så att gränsen som delar samhället är både kommun-m läns- och landskapsgräns. Befolkningen är också ganska jämnt fördelad på de två delarna, Av de drygt 2 000 invånarna bor 51 procent i Västerås kommun och 49 procent i Eskilstuna kommun.

Det är Mälaren och stora farleden som delar byn. Förr var det inte så lätt att ta sig över vattnet och därmed gränsen. Förr fanns det en lindragen färja. På 1870-talet kom järnvägen med sin bro, som man också kunde gå över. Först på 1920-talet blev det en vägbro mellan Västmanlands- och Sörmlandsdelarna av Kvicksund.

I sommar kan man uppleva tiden före 1920-talet eftersom vägbron ska vara helt avstängd under veckorna 28-31. För fotgängare kommer det att finnas en båtförbindelse mellan samhälles båda delar men bilburna får räkna med en omväg på drygt 6 mil.

Centrum, om man så kan säga, med affär, järnvägsanhalt (Kvicksund Södra) och skola ligger på södra sidan, medan som sagt norra sidan har en lite större folkmängd.Bilder från Kvicksund från kvicksound.se

Gundal och Högås
Tätorten Gundal och Högås ligger i tre kommuner. Huvuddelen av drygt 600 invånarna bor i Kungsbacka kommun i Halland: Hela 53 procent. Som nummer två kommer Mölndals kommun i Västra Götalands län med 30 procent av Gundal-Högåsingarna och nummer tre är Göteborgs kommun med 17 procent. Tätorten ligger därmed i två län (Hallands och Västra Götalands) och två landskap (Halland och Västergötland).

I väster gränsar den till en annan gränsöverskridande tätort – Billdal – som vi ska återkomma till i ett senare inlägg.

Wikipedia uppger att bebyggelsen består ” endast av villor, längs med större eller mindre vägar i området.”

Annars tycks det som om det enda som skänker uppmärksamhet åt orten är dess trekommunala karaktär. Och det är ju inte illa det.

Gundal och Högås i Halland och Västergötland


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar