onsdag 17 maj 2017

Skinnskattebergs ledning tvingas riva upp munkavlebeslut

Kommunstyrelsen beslutade i början av mars om uppgifter för kommunchefen. Av beslutet framgår att kommunchefen ansvarar för alla kontakter med journalister. Eftersom detta innebär att ingen annan, som inte fått kommunchefens uppdrag, får tala med journalister strider beslutet mot grundlagen. Jag överklagade då beslutet till Förvaltningsrätten som har att se till att kommunerna inte fattar beslut som är olagliga. Inför risken att få det olagliga beslutet upphävt av domstolen har nu kommunstyrelsen beslutat att själv upphäva det.

Alla kommunanställda har rätt att anonymt lämna meddelanden till journalister. Det är förbjudet att försöka ta reda på vem som haft kontakt med media, och om man vet vem som haft sådana kontakter är det förbjudet med repressalier mot hen. Om kommunchefen ska kunna ansvara, d v s ställas till ansvar för kontakter med journalister måste han veta vem som sagt vad till en journalist. Endast kommunchefen själv och den som fått hans tillåtelse kan då lämna meddelanden till pressen. Om han ska kunna ta ansvar för vad andra sagt, måste han bryta mot efterforskandeförbudet.

Det är alltså alldeles uppenbart att bestämmelsen om vem som ”är ansvarig för kontakter med journalister” strider mot Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Det är förstås tillåtet för en kommun att utse en officiell talesperson, men det får inte inskränka på personalens meddelarfrihet. JO har i tidigare fall sagt att om man på det här sättet utser en talesperson är det viktigt att man är väldigt tydlig med vad det innebär och vad det inte innebär.
Kommunstyrelsens folkpartistisk-sverigedemokratiska majoritet har nu insett att det tidigare beslutet troligen skulle stoppas av domstolen. Man har därför själva beslutat att dra tillbaka beslutet.

Det är en klok åtgärd.

Tidigare inlägg om tystnadskulturen i Skinnskattebergs kommun

Om du vill läsa överklagandet till Förvaltningsrätten, klicka på ”Överklagande munkavlebeslut” under rubriken ”Sidor” i vänstermenyn.

Läs också i Fagersta-Posten om Kommunstyrelsens beslut 


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar