onsdag 18 november 2015

Lönar det sig att byta namn på partiet?

Folkpartiet tänker byta namn till Liberalerna. Man kan ställa sig frågan om det hjälper. Svensk politisk historia kan uppvisa ett antal byten av partinamn. Det Socialdemokratiska Vänsterpartiet (SSV) bytte 1921 namn till Kommunisterna (SKP). 1957 bytte Bondeförbundet namn till Centerpartiet. 1967 var det dags för Kommunisterna igen. Nu ändrade man partinamnet till Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Högern la sig till med namnet Moderata Samlingspartiet 1969. Miljöpartiet lade 1985 till ”de Gröna” i sitt partinamn. Kristen Demokratisk Samling (KDS) ändrade 1987 ”Samling” till ”Samhällspartiet”. Folkpartiet lade 1990 till ”Liberalerna” i sitt partinamn. VPK droppade K:et 1990 och kallade sig därefter Vänsterpartiet. KDS rationaliserade 1996 sitt namn till bara ”Kristdemokraterna”.


Allt som allt är detta nio olika namnbyten eller ändringar. Om man jämför valresultatet efter namnbytet med valresultatet i det första valet efter namnbytet ser det ut som om det inte har någon effekt alls att byta eller ändra partinamnet. I genomsnitt över de nio olika händelserna ökar röstandelen med en halv procentenhet, men i fem av de nio fallen är resultatet sämre efter namnbytet än före. Riktigt dåligt gick det för Moderaterna som tappade 4,2 procentenheter på namnbytet och Folkpartiet som förlorade 3,1 procentenhet när man lagt till ”Liberalerna” i partinamnet.

Förändring av röstandel (procent) från valet innan till valet efter byte eller ändring av partinamn
Det ser med andra ord ut att kunna gå lite hipp som happ. Men kanske lönar det sig bättre på lite längre sikt. I nästa diagram jämför jag medelvärdet av de fem valen efter namnändringen med de fem valen före (före Vänsterpartiets namnbyte 1921 och Miljöpartiets namnändring 1985 lite kortare tid före ändringen).

Förändring av genomsnittlig röstandel (procent) från fem val före till fem val efter byte eller ändring av partinamn
Ja, se där – ett mycket bättre resultat: I genomsnitt ökar rösterna med 2,2 procentenheter. Inte mindre än i åtta av de nio fallen av namnändring har röstandelen ökat. Riktiga succéer var Kristdemokraternas båda namnbyten och Högerns namnbyte till Moderaterna. Vänsterpartiets två första namnbyten – det 1921 när kommunismen lanserades och 1967 när den kompletterades med ”Vänsterpartiet” medförde obetydliga röstökningar. Däremot var droppandet av K:et 1990 framgångsrikt. Det enda undantaget till de positiva resultaten är Folkpartiets tillfogande av ”Liberalerna” 1990. Kräftgången fortsatte med 2,42 procentenheter. Man får hoppas att det blir samma resultat av deras planerade namnbyte i år.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar