torsdag 20 september 2012

Ny bok om regerandeEn gammal kompis – Hubert Heinelt – professor i statskunskap vid tekniska universitetet i Darmstadt har fyllt 60. Med anledning av det har ett trettiotal kolleger bidragit med texter till en Festschrift om regeringskonst. Här är en länk till förlaget för den som vill läsa mer om boken och/eller beställa ett exemplar.

Jag har bidragit med ett kapitel med rubriken ”Parties and local government reform”. Tre tänkbara reformer av svenska kommuners politiska organisation diskuteras:

·      Direkt folkval av kommunstyrelsens ordförande
·      Parlamentarisk kommunstyrelse (vald av fullmäktiges majoritetsparti eller –koalition)
·      Ett stärkt folkomröstningsinstitut

Om någon av dessa förändringar skulle genomföras måste de politiska partierna vara med på noterna. För att bedöma den politiska realismen i förslagen måste man alltså bedöma hur troligt det är att partierna skulle gilla förslagen. Bedömningskriterierna i uppsatsen är:

·      Förändrar förslaget uppgiftsfördelningen så att partierna får fler eller färre uppgifter?
·      Påverkar förslagen partiernas agerande för att uppnå röstmaximering, maximering av parlamentariskt inflytande och partisammanhållning? Introduceras nya inslag eller osäkerheter i partiernas beslutskalkyler?
·      Förändras maktförhållande mellan partierna? Om så är fallet stärker förslaget de mer etablerade partierna eller mer perifera grupperingar?

Om partierna får färre uppgifter, om det blir svårare att fatta beslut om partitaktiken och om mindre etablerade grupper får större inflytande bedöms ett förslag som politiskt orealistiskt. Genomgången av de tre tänkta förslagen visar att det enda som har någon realism är förslaget om parlamentarism. Som särskilt orealistiskt framstår förslaget om starkare folkomröstningar, t ex att det ska bli svårare att avvisa förslag om en folkomröstning eller att man skulle införa beslutande folkomröstningar.
Referens


Björn Egner, Michael Haus och Georgios Terizakis (red.) (2012) Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt Springer VS

Vid ett tidigare besök i Göteborg fick Hubert lära sig att dricka snaps à la Suédoise. Instruktör är filosofie doktorn Ylva Norén Bretzer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar