söndag 11 april 2010

Ny bok om kommunal självstyrelse i Europa


Ett klassiskt verk om förhållandet mellan kommun och stat i Västeuropa är Edward Page och Michael Goldsmiths bok Central and local government relations – a comparative analysis of west European unitary states från 1987. Page och Goldsmith lanserar i boken tre dimensioner som de menar är centrala när kommunal självstyrelse i olika länder ska beskrivas och jämföras: Functions handlar om hur stor kommunernas uppgiftsportfölj är. Discretion är en fråga om kommunernas handlingsfrihet när dessa uppgifter ska utföras. Access, slutligen, handlar om statens och kommunernas möjligheter att påverka varandra.


Page och Goldsmith har nu kommit med en ny bok där den kommunala självstyrelsens utveckling under de gångna 20 åren beskrivs och analyseras (Changing government relations in Europe – from localism to intergovernmentalism Routledge: 2010). I boken behandlas utvecklingen i 13 länder: Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.


Det svenska kapitlet är skrivet av Henry Bäck och Vicki Johansson. Vi menar där att när det gäller funktioner är nettoresultatet att den lokala självstyrelsen i Sverige har stärkts under de senaste 20 åren. Detta motverkas dock av en rad åtgärder som minskar den kommunala handlingsfriheten. Access-dimensionen har vi framförallt analyserat i termer av partiväsendets sammanlänkande roll. Denna roll har under de två decennierna försvagats. De lokala partisystemen tenderar att bli allt mer oberoende av det nationella systemet.


När dessa informella länkar börjar brista måste staten återvända till mer formell reglering, rättighetslagar, tillsyn, mer speciallagstiftning och öronmärkta statsbidrag.


Boken kan beställas från förlaget: http://www.routledgepolitics.com/books/Changing-Government-Relations-in-Europe-isbn9780415548465

1 kommentar:

  1. Kul att ni har ett kapitel i boken! Har jag fatt det förresten?

    SvaraRadera