fredag 9 april 2010

Griniga gubben 1: Rör inte vårt tåg!


Tåg i Bergslagen som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg kör ett alldeles utmärkt tåg från Hallsberg till Gävle.

Nu finns det krafter som vill lägga ned tåglinjen. Bakgrunden är att staten via Rikstrafiken har dragit ned sitt bidrag till Tåg i Bergslagen.

Tåget som bland annat stannar i Skinnskatteberg skapar förbindelse med högskoleorterna Örebro och Gävle. Skinnskatteberg är ju förresten också en högskoleort. Här finns SLU. Det finns anslutningar till tåg söder- och västerut i Hallsberg och norrut i Avesta-Krylbo och i Gävle.

En talesman för Rikstrafiken sa på TV att det fanns bra alternativa förbindelser. Tja. Vad ska man säga: Från Skinnskatteberg till Örebro tar TiB 44 minuter. Alternativ med buss och tåg tar åtminstone 1 timme och 40 minuter. Från Örebro till Gävle tar TiB 2 timmar och 40 minuter. Alternativet via Falun tar 3 timmar och 45 minuter och via Stockholm/Uppsala går det åt mer än 4 timmar.

Resultatet av en nedläggning blir förstås bara att fler åker bil: Skinnskatteberg - Örebro 1 timme och 15 minuter. Örebro - Gävle 3 timmar. Klimatsmart!

Vad nedrustningen av kontakterna med omvärlden och högskoleorterna betyder för landsbygdens utveckling är också lätt att räkna ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar