söndag 28 augusti 2022

Vem ska styra i Skinnskatteberg efter valet?

De lokala partierna har i SvT:s valkompass besvarat 14 frågor om sina ståndpunkter i kommunalpolitiken. Svaren är en bra källa om man vill jämföra partierna. Vilka partier är överens i vilka sakfrågor? Vilka är starkt oense och i vilka frågor? Svaren på dessa frågor kan ge fingervisningar om vilka styrande koalitioner som kan bildas i kommunerna efter valet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om flera viktiga frågor

I Skinnskatteberg är S och V överens om att kommunerna inte själva ska få bestämma hur många flyktingar som ska tas emot. Moderaterna och SD är förstås för ett sådant förslag. De båda partierna till vänster är också överens om att säga nej till privatisering av äldreomsorgen, något som Moderaterna och Liberalerna är positiva till. Båda partierna är också överens om att även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända. S och V vill också satsa på billiga hyreslägenheter. Också där är L och M starkt emot. Kommunalskatten ska vara oförändrad enligt S och V medan L, M och SD vill sänka skatten.

Socialdemokraterna och Vänstern är alltså överens i en rad viktiga politiska frågor. Men det finns förstås också skillnader. Vänstern är positiv till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i äldreomsorgen. Vänstern vill till skillnad från Socialdemokraterna inte heller ha något språktest som villkor för att anställas i äldreomsorgen. Subventionering av företag genom rabatter på t ex mark och VA-anslutningar är en annan punkt där de båda partierna skiljer sig åt. Vänstern vill inte ha någon särbehandling av företagen. Slutligen tycker inte V att fler elever ska gå i privata skolor.

När det gäller viktiga frågor som flyktingpolitiken, bostadsbyggandet, oförändrad kommunalskatt och nej till privatisering av äldreomsorgen borde man vänta sig handling av en S+V-majoritet. När det gäller de områden där S och V inte är överens som sextimmarsdag och språktest i äldreomsorgen, företagssubventioner och inställningen till privata skolor, är det sånt man får förhandla om. Vänsterns möjligheter att få igenom sin linje är då förstås beroende bland annat av hur många som valt att rösta på partiet.

Liberalerna emot att bygga hyreslägenheter och vill privatisera i äldreomsorgen

Ett alternativ som emellanåt stuckit upp trynet är en koalition mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. När vi ser till svaren i SvT:s valkompass är S och L överens i sina svar på fem frågor: Med en S+L-koalition skulle vi få subventioner av företag, språktest för jobb i äldreomsorgen, mer elever i privata skolor mer byggande på strandskyddade områden och mindre anslag till kulturen i kommunen. Några frågor visar stora skillnader: Liberalerna skulle slåss mot hyreshusbyggande och för privatisering i äldreomsorgen. Det skulle med andra ord bli en annorlunda inriktning på kommunens politik.

Men viktigare är kanske de erfarenheter man har av relationerna mellan partierna under den gångna valperioden. Det var Liberalerna som var drivande i att ”släppa fram” det socialdemokratiska minoritetsstyret, som i praktiken gjorde S helt beroende av L för att få igenom sina förslag i fullmäktige. Den situationen har Liberalerna utnyttjat till max. De har tillsammans med M, C och SD motarbetat förslaget att omvandla huset på Klockarbergsvägen 8 till seniorboende. Först efter långt och segt motstånd ändrade sig L och röstade igenom förslaget tillsammans med S och V.

Liberalerna har under den gångna mandatperioden med all önskvärdhet demonstrerar sin opålitlighet som samarbetspartner

Under den årslånga konflikten då den förra kommundirektören politiserade för att avsätta S-styret spelade Liberalerna en avgörande roll i att heja på kommunchefen, som numera uppträder som moderat politiker. Konflikten lamslog kommunförvaltningen och kostade mångmiljonbelopp i utredningskostnader och en saftig fallskärm. Vänstern stöttade under hela förloppet Socialdemokraterna. Liberalerna drev också det olycksaliga brandstationsprojektet som till sist stoppades genom Folkinitiativets krav på folkomröstning och genom domstolsbeslut. Det är ingen hemlighet att vänsterpartister spelade en central roll i både namninsamlingen och den rättsliga processen.

Liberalerna har med andra ord, till skillnad från Vänsterpartiet, med all önskvärd tydlighet demonstrerat sin opålitlighet som samarbetspartner.

Hur gick det till när C bestämde sig för att samarbeta med SD?

Det tredje alternativet till styre är förstås, om de borgerliga skulle få majoritet tillsammans med SD och bildar en koalition med M, L och SD. Om Centern kommer in är fortfarande oklart. De har bara lyckats skrapa ihop fyra kandidater på sin valsedel sedan den tidigare gruppledaren hoppat av. Centern har heller inte klarat av att besvara frågorna i valkompassen. Den ”nya” gruppledaren Rolf Andersson ”Sillbo” har dessutom gjort uttalanden om sin heta önskan att samarbeta med SD, något som C centralt starkt tar avstånd ifrån. Det är också oklart om Sillbo har förankrat sin SD-vänlighet i Centerns lokalavdelning, och man kan förstå om det uppstått gny i centerleden.

När vi ser till hur L, M och SD svarat på valkompassens frågor råder egentligen inte någon större enighet mellan alla tre partierna. Motstånd mot kommunala bolag och minskade kulturanslag är några sådana frågor. Däremot är M och SD, som troligen blir dominerande i en sådan koalition överens i flera frågor: Det gäller t ex i flyktingpolitiken, frågan om ”företagsrabatter” och strandskyddet.

En socialdemokratisk-vänsterpartistisk majoritet i valet är realistisk

Vilken av de här styrande koalitionerna som kan komma att bildas är förstås också beroende av valresultatet. Från och med i år har kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 25 platser. Antalet har minskats från 31. Om man fördelar de 25 platserna efter resultatet i förra valet blir det så här:

  • Socialdemokraterna: 11 mandat
  • Liberalerna: 6 mandat
  • Sverigedemokraterna: 5 mandat
  • Vänsterpartiet: 1 mandat
  • Centerpartiet: 1 mandat
  • Moderaterna: 1 mandat


För att få majoritet krävs det minst 13 mandat. Av de tre tänkbara styrande koalitioner som jag har diskuterat kan två (L+SD+C+M respektive S+L) få majoritet. Vänsterkoalitionen S+V får bara 12 mandat, vilket är ett för lite. Men det krävs bara att väljarna den 11 september ger S eller V ytterligare ett mandat, så tippar majoriteten över. Med 25 platser att fördela så fordras det i princip en tjugofemtedel, alltså 4 procent av rösterna för att det ska ske. De partier som blev representerade i fullmäktige fick tillsammans i förra valet 2 904 röster. Fyra procent motsvarade då 116 röster.

I ett tidigare inlägg har jag visat att Vänsterpartiet redan kunnat räkna in en hel del av de nödvändiga 116 rösterna för att ta ytterligare ett mandat. Det krävdes bara 25 nya vänsterröster för att svänga majoriteten till S och V:s fördel.

Det är förstås inte lätt att så här på förhand bedöma sannolikheten för att 25 väljare ska byta sida. En fingervisning kan man få om man jämför det nationella valresultatet 2018 med SCB:s stora väljarsympatiundersökning i maj 2022. Den bild av den nationella valvinden som framträder är att förlorarpartierna är Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Framförallt Socialdemokraterna har valvinden i ryggen. Övriga partier, d v s Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänstern hamnar rätt nära sina valresultat från 2018. Om det lokala valresultatet i Skinnskatteberg 2022 helt skulle följa den nationella valvinden, uppskattad som jag har gjort här, skulle saken vara biff. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle tillsammans sopa hem inte mindre än 14 av de 25 platserna i fullmäktige och få majoritet.

Slutsatsen är, att det är både vad gäller möjligheterna att komma överens i politiska sakfrågor och hur troligt det är att väljarstödet blir tillräckligt, så är det fullt realistiskt med ett S+V-styre i Skinnskattebergs kommun för mandatperioden 2022-2026.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar