onsdag 24 augusti 2022

25 nya vänsterröster skiftar majoriteten i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommunfullmäktige har 31 platser. Efter ett beslut i vintras minskar det till 25. Det är alltså 25 ledamöter som ska väljas den 11 september. Om valet skulle gå precis som det gjorde 2018 skulle de borgerliga partierna (Liberalerna, Moderaterna och Centern) tillsammans med Sverigedemokraterna få 13 av de 25 platserna, och alltså få majoritet. Socialdemokraterna skulle få 11 mandat och Vänstern 1.

Platserna fördelas mellan partierna med den ”jämkade uddatalsmetoden” som är ganska komplicerad. Först divideras alla partiers antal röster med 1,2 för att få ett jämförelsetal. Det parti som har högst jämförelsetal får det första mandatet. Det partiets antal röster divideras så med 3 och jämförs med de övrigas, som fortfarande är dividerade med 1,2. Det parti som nu har högst jämförelsetal får det andra mandatet som fördelas. Så där fortsätter det och allteftersom ett parti får fler mandat divideras rösterna för det partiet med 5, 7, 9 och så vidare.

Det allra sista mandatet som fördelas är intressant, eftersom det parti som det går till också är det parti som riskerar att förlora ett mandat om något annat parti går framåt och får fler röster. Det parti som har fått det sista mandatet är också det som måste öka mest av alla för att få ännu ett mandat.

En komplicerad manick: En väljare försöker förstå d'Hondts metod, en nära släkting till uddatalsmetoden

I Skinnskattebergs fullmäktige och med 2018 års valresultat var det Liberalerna som fick det sista mandatet. Om man vill påverka balansen mellan blocken är det med andra ord en dålig idé att rösta på Liberalerna.

Den som helst vill se en vänsterbetonad majoritet i kommunen ska rösta så att S eller V får åtminstone ett mandat till. För att Vänsterpartiet ska få det sista mandatet i fördelningsproceduren istället för Liberalerna krävs det minst 25 nya röster på Vänsterpartiet. Om istället Socialdemokraterna ska sopa hem det sista mandatet måste ytterligare 112 väljare lägga sin röst på dem. De 25 röster som behövs för ett nytt V-mandat motsvarar bara 0,8 procent av de röstande, medan de 112 röster som S behöver utgör nästan fyra procent (3,8).

För den som önskar sig att vänsterpartierna får majoritet i kommunen och kan bilda ett stabilt majoritetsstyre är det med andra ord effektivast att lägga sin röst på Vänsterpartiet. Då är sannolikheten att ens röst ska vara avgörande mycket större än om man lägger sin röst på Socialdemokraterna.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar