lördag 16 juli 2022

Valet i Skinnskatteberg: Vänstern mot den samlade högern

Nu finns SVT:s valkompass på nätet. Här kan man se vilka partier ens egna åsikter stämmer överens med i riksdags-, region- och kommunalvalen. Partierna har fått svara på ett antal frågor. Lite bakvägen kan man med hjälp av partiernas svar få en bild av deras politik. Jag har gått igenom svaren från partierna i Skinnskattebergs kommun. Centern, som tycks vara på utgående ur den lokala politiken, har inte svarat alls, så de är inte med i jämförelsen.

Det är ganska stora skillnader mellan fullmäktigepartierna. Tre frågor framstår som de med störst skillnader och det som är markant är att Sverigedemokraterna och Moderaterna har samma åsikt i dessa. De båda högerpartierna tycker att det är ett mycket bra förslag att kommunerna själva ska få bestämma hur många nyanlända flyktingar som ska tas emot. Så få som möjligt, eller helst inga alls, får man väl förmoda. Motpolen utgörs av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som tycker att det är ett mycket dåligt förslag.

Högerpartierna tycker också att man ska bygga bostäder på strandskyddade områden. Vänsterpartiet är starkt emot. Högern tycker också att företag ska få rabatt på mark, vatten och avlopp. Också i den frågan är Vänsterpartiet emot förslaget.

Med en teknik som kallas multidimensionell skalning kan man skapa en tvådimensionell bild av skillnader och likheter i svaren på samtliga frågor.


Inte förvånande utgörs motpolerna av Vänsterpartiet å ena sidan och högerpartierna Moderaterna och Sverigedemokraterna i den andra änden. Kanske något av en överraskning är att Moderaterna är det verkliga ytterkantspartiet på högerkanten, med mer extrema åsikter än Sverigedemokraterna. Några exempel på frågor där Moderaterna utmärker sig är t ex att de är starkt emot sextimmars arbetsdag för anställda i äldreomsorgen, de är också starkt emot att man bygger mer hyreslägenheter och de vill satsa mindre på kulturen.

Socialdemokraterna grupperar sig tillsammans med Liberalerna i mitten. Eventuella förhoppningar om att det skulle kunna bli en styrande koalition av de båda partierna i kommunen kommer dock på skam. Liberalerna förklarar att de helst vill styra tillsammans med ett eller flera partier i den nuvarande högeroppositionen (d v s Moderaterna, Sverigedemokraterna och den döende Centern).

Vänsterpartiet deklarerar att man helst vill samarbeta med Socialdemokraterna och att man aldrig kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna har försiktigtvis inte svarat alls på frågan, men den dolda inviten avvisas av de borgerliga. Liberaler, Moderater och Sverigedemokrater vill helst ha samarbete med varandra. Det har de ju redan tidigare också tillsammans med Centern deklarerat i en insändare i lokalpressen. Moderater och Sverigedemokrater är också tydliga i att de inte kan tänka sig ett samarbete med S och V.

Det är uppenbart att höstens kommunala val i Skinnskatteberg står mellan två alternativ. Det ena utgörs av V och S. De båda partierna har i de frågor som ingår i valkompassen samma inställning när det gäller t ex flyktingar och behovet av hyreslägenheter. Ju starkare Vänstern blir i en sådan styrande koalition, desto större är chansen att det också kan bli starkare genomslag i den förda politiken för frågor där Vänstern intar en tydligare inställning än Socialdemokraterna.

Av de frågor som Valkompassen tar upp finns t ex Vänsterns försvar för strandskyddet, motstånd mot subventioner till företag, den positiva inställningen till sextimmarsdag för äldreomsorgens anställda. I alla dessa frågor finns skillnader gentemot den socialdemokratiska politiken.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar