söndag 3 juli 2022

Hur långt syns ett vindkraftverk?

 


Jag har alldeles ofrivilligt dragits in i en diskussion om hur långt bort man skulle se vindkraftverken på Tretjärnsberget i Köpings kommun. De blev nu inte av, så de syns faktiskt inte alls. Men frågan är kanske inte ointressant ändå. ”De kommer att synas ända till Västerås” meddelas det. Hur är, eller snarare skulle det ha varit, med den saken?

Mellan Tretjärnsberget och Västerås är det i runda slängar 5 mil. Om man står vid havsytan så är horisonten ungefär 5,5 km bort. Föremål som finns bortom börjar då försvinna på grund av jordens krökning. Västerås ligger förvisso ungefär, eller strax över havsytan. Men vindkraftverken på Tretjärnsberget skulle ju vara 300 meter höga och dessutom ligga på en höjd sisådär 100 m ö h. Så helt försvunna under horisonten skulle de inte ha varit förrän vid ungefär åtta mils avstånd.

Så det låter ju rimligt att man skulle ha sett Tretjärnsbergets vindkraftverk (om de nu hade byggts) i Västerås. Men det är förstås så att det inte finns något i vägen, och att det är hyggligt väder. Uträkningarna handlar egentligen om hur långt det är till havshorisonten. Och på havet finns ju inga hus eller träd som står i vägen.

Sen är det förstås viktigt att inte hatten (säger inte vilken) har rasat ner över ögonen. Vi vet ju också att grejer som står långt bort ser mindre ut än vad de är i verkligheten. I själva verket är det så att en 3-400 metersgrunka på 5 mils avstånd inte kommer att se större ut än 1-2 centimeter.

Lite grand underlättas förstås också det hela om jorden är platt. Eftersom det inte finns någon horisont, kan uppåtstickande föremål egentligen aldrig försvinna under horisonten. De syns hur långt som helst.

Anmärkning

Avståndet till horisonten beräknas enligt formeln 2,08*(√h1+√h2) där h1 och h2 är betraktarens respektive objektets höjd över havet. Resultatet uttrycks i nautiska mil.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar