tisdag 17 maj 2022

Från Skinnskattebergs kommunfullmäktige den 16 maj

 


Vänstern yrkade avslag på ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Vänsterpartiet yrkade att kommunstyrelsen på grund av bristande styrning och ledning inte skulle få ansvarsfrihet. Förslaget motiverades bland annat med miljonrullningen för dyra konsultutredningar med mera i samband med den stora turbulensen 2020 – 2021. Misskötseln av brandstationsprojektet var en annan motivering. Slutligen motiverades förslaget med stora budgetunderskott, bl a nästan 15 miljoner kronor för vård- och omsorgssektorn.

Efter votering beviljades ansvarsfrihet med elva röster för, två emot (de båda vänsterpartisterna) och två socialdemokrater la ned sina röster. Kommunstyrelsens heder räddades därigenom av de borgerliga och Sverigedemokraterna.

Klart med Statens Bostadsomvandling

Hur det nedslitna hyreshuset på Klockarbergsvägen 8 ska hanteras har varit en långvarig surdeg. Kommunen har länge haft kontakt med statliga SBO (Statens Bostadsomvandling). Förslaget har varit att kommunen överlåter huset till SBO, som rustar upp det till toppstandard med 24 lägenheter för 65-plussare. Kommunen hyr därefter huset av SBO och hyr i sin tur till pensionärer. Detta skulle medföra ett rejält tillskott av villor som säljs av pensionärer som inte vill eller kan bo kvar. Det skulle sätta fart på den lokala bostadsmarknaden.

Högern, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centern, har hela tiden motarbetat förslaget. Avslagsyrkanden och återremisser med nya utredningsuppdrag har duggat tätt. För det mesta har också Folkpartiet (”Liberalerna”) slagit ihop sina påsar med högern. Oändliga fördröjningar har blivit resultatet. Nu hade folkpartisterna ändrat sig, och SBO-projektet kunde röstats igenom av Vänstern, Socialdemokraterna och Folkpartiet. På förlorarsidan stod högern kvar.

Folkomröstning om brandstationen fortfarande aktuellt

Fullmäktige skulle ta ställning till Folkinitiativets krav om en folkomröstning om det överdyra 55-miljonersprojektet att bygga en ny brandstation. Om två tredjedelar av fullmäktige röstar emot, blir det ingen folkomröstning. Från Folkinitiativets sida har det klargjorts att om inte två villkor var uppfyllda ska det bli folkomröstning. För det första måste 55-miljonersprojektet stoppas och för det andra måste en ny utredning och upphandling genomföras. Det första kravet är uppfyllt sedan Förvaltningsrätten upphävt beslutet att anta anbudet på 55-miljonersbrandstationen.

Däremot får man oklara besked om den nya utredningen. Kommunstyrelsen, inklusive de socialdemokratiska ledamöterna, hade trots det föreslagit att man skulle besluta att det inte ska ordnas någon folkomröstning.

Vänsterpartisterna i fullmäktige menade att den hittillsvarande hanteringen av brandstationsbygget visar att det är svårt att lita på utställda löften, och föreslog därför att frågan skulle bordläggas till dess att beslut fattats om en ny utredning.

Det blev omröstning, där bordläggningskravet fick 10 röster mot 13. Eftersom det krävs minst en tredjedel av rösterna för att bordlägga ett ärende, så blev alltså frågan om folkomröstning bordlagd. Hotet om folkomröstning hänger därmed kvar. Ännu ett nederlag för högern.

Kommunalrådets utmanare lämnar sitt uppdrag

Socialdemokraternas interna valberedning hade förslagit att Tony Bölja skulle ersätta kommunalrådet Lena Lovén Rolén på första plats på partiets valsedel till i höst. Om S fortfarande skulle få möjlighet att tillsätta kommunalråd, skulle alltså Bölja ersätta Lovén Rolén. Socialdemokraternas nomineringsmöte beslöt dock att Lovén Rolén skulle stå kvar som första namn. Bölja meddelade då att han inte längre kandiderade. Vid fullmäktige igår avsade han sig också sin nuvarande plats i fullmäktige. Socialdemokraterna har därmed förlorat en politiker med djup facklig förankring.

Bosse Öberg utslagen i omröstning

Det skulle väljas en ny vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, som blivit vakant. Sverigedemokraterna nominerade Bo Öberg medan Socialdemokraterna föreslog Klaus Jesse. Efter omröstning med slutna valsedlar vann Jesse med 16 röster mot 5. Ännu en missräkning för högern.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar