fredag 21 januari 2022

Nu blir 55-miljonersbrandstationen domstolssak

Initiativkommittén för folkomröstning mot nybyggnation av brandstation i Skinnskatteberg för 55 miljoner kronor har nu överklagat det framhastade beslutet av det extrainkallade kommunfullmäktige den 10 januari att anta anbudet. Kommittén hävdar att beslutet på olika sätt strider mot lagen och att det ska upphävas av Förvaltningsrätten.

I den obegripliga brådskan har flera fel begåtts som enligt överklagandet till Förvaltningsrätten gör beslutet olagligt:

  • Inga pengar har anslagits för utgiften, som beräknas överstiga budget med åtminstone 24 miljoner kronor.
  • Brister i beredningen av ärendet.
  • Fel har begåtts under fullmäktiges möte, som kan ha hindrat flera ledamöter från att yttra sig.
  • Fullmäktige har gett uppdrag till förvaltningen som bara Kommunstyrelsen kan ge.

Kommitténs medlemmar vill därför att rätten ska upphäva fullmäktiges beslut. De yrkar också om förbud att påbörja verkställa beslutet (inhibition) till dess att den rättsliga processen är avslutad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar