onsdag 14 april 2021

Skinnskatteberg: Så blev nio falska anklagelser en framgång för kommunchefen

Detta har hänt

Säcken börjar nu knytas ihop i krisens Skinnskattebergs kommun . Det här är vad som i korthet har hänt. I oktober i fjol presenterade kommunrevisionens ordförande en anklagelseskrift från kommunchefen Marie Tollefsen Markström riktad mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén. Bland annat anklagades kommunalrådet för ekonomisk brottslighet. En central roll i hur anklagelseskriften kom till spelades av revisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson.

När beskyllningarna kreverade sjukskrev sig kommunchefen för sitt dåliga mående. Samtidigt avslöjades att biträdet Karlsson via en bulvan gjort affärer med kommunen för inemot 2 miljoner kronor. Hon var med andra ord inte oberoende av dem som skulle granskas. Detta strider mot hennes avtal med revisionen och mot alla etiska regler i branschen. Karlsson prickades sedermera för bristande oberoende av den organisation som certifierar kommunala yrkesrevisorer.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt revisionsbyrån PwC att utreda de beskyllningar och anklagelser som förts fram. PwC:s ambitiösa slutrapport slog fast att anklagelserna i huvudsak avvisades. På några punkter hade PwC mild kritik mot kommunalrådet. Anklagelsen om ekonomisk brottslighet pulveriserades.

Nu har ytterligare en utredning kommit på bordet. Kommunchefen hade anmält kommunalrådet samt fullmäktiges ordförande Aneth Arvidsson (S) för kränkande särbehandling. Den här utredningen är gjord av konsultfirman Human&Heart. I anmälan tar kommunchefen upp tolv olika händelser där hon anser att hon blivit kränkt.

I nio av de tolv påstådda händelserna gör konsulterna den bedömningen att det inte har förekommit någon kränkning. I tre fall anser de att kommunchefen blivit kränkt. Det gäller ett Facebook-inlägg som kommunalrådet gjort, en delning av mitt inlägg i den här bloggen där jag berättade vad som hänt på fullmäktiges möte den 16 november samt att fullmäktiges ordförande läst upp en skrivelse som en av de förtroendevalda revisorerna skickat till fullmäktige.

Här nedan har jag ställt samman alla de påståenden som Marie Tollefsen Markström (MTM) gjort om hur hon kränkts av Lena Lovén Rolén (LLR) och Aneth Arvidsson (AA).

 


 

MTM:s påståenden

Konsulternas bedömning

1

LLR ska ha sagt att MTM använder sig av härskartekniker

Ej kränkning

2

LLR ska ha sagt att hon vill ha bort MTM som går oppositionens ärenden

Ej kränkning

3

Vid möte med chefer mm om styrning i kommunen har LLR och AA agerat så att man får intrycket att kommunchefen är oviktig

Ej kränkning

4

I samband med frågan om omvandling av huset Klockarbergsvägen 8 genom SBO ska LLR ha sagt att MTM inte vet hur det är att arbeta i en kommun

Ej kränkning

5

LLR ska ha sagt att MTM:s budgetförslag om marknadsföring syftar till en heltidstjänst för MTM:s make

Ej kränkning

6

LLR ska ha lagt sig i hanteringen av en chef som MTM bedömde som en säkerhetsrisk

Ej kränkning

7

LLR ska ha gjort kränkande uttalanden om MTM i en intervju i Fagersta-Posten

Ej kränkning

8

LLR har i ett Facebook-inlägg gjort uttalanden som tolkats som att MTM vill ha bort henne

Kränkning

9

LLR ska ha ”svartmålat” MTM inför flera chefer

Ej kränkning

10

MTM ville säga upp en chef, som då sjukskrev sig. När MTM själv sjukskrev sig ska LLR ha sagt att ”nu är hon borta, nu kan du komma tillbaka”

Ej kränkning

11

AA ska ha delat mitt blogginlägg om fullmäktige den 11 november. LLR ska ha delat eller gillat inlägget.

Kränkning

12

AA läste upp revisorn Elisabet Hultbergs skrivelse till fullmäktige vid fullmäktige den 11 november. Innehållet var enligt MTM lögnaktigt och kränkande

Kränkning

Konsulterna avvisar nio av de tolv anklagelserna. I tre fall anser de att Marie Tollefsen Markström har blivit kränkt. Det handlar om ett Facebook-inlägg som kommunalrådet skrivit. Hon har senare raderat inlägget och pudlat, lagt sig ned och blottat strupen och rullat runt så att dammet yrt. Icke desto mindre tycker konsulterna att kommunchefen blev kränkt.

De båda andra fallen av kränkning är först att förra fullmäktigeordföranden Aneth Arvidsson har delat ett blogginlägg med kritik mot kommunchefen. Kommunalrådet ska ha ”gillat” inlägget. Det senare har dock varit svårt att belägga. För det andra har samma Aneth Arvidsson i fullmäktige läst upp ett brev från en förtroendevald revisor. Det var kränkande anser konsulterna. Inte heller i det fallet var Lena Lovén Rolén inblandad.

Alltså summa summarum: Av tolv anklagelser anses nio vara obefogade. I två fall anser de anlitade konsulterna att kommunchefen blivit kränkt, men inte av kommunalrådet utan av fullmäktiges dåvarande ordförande. I en enda av de tolv påstådda kränkningarna var det kommunalrådet som i ett senare raderat Facebook-inlägg ansågs ha kränkt kommunchefen.

Vad bidde det då? En tummetott? Icke desto mindre rekommenderar konsulterna att kommunen ska anlita professionell hjälp för att bygga tillit mellan kommunchefen och kommunalrådet. Månne de själva säljer sådana tjänster?

Det blir sannerligen inte mycket över. Revisionsbiträdet som var megafon för beskyllningarna har prickats och sagt upp sitt avtal med kommunen. Revisionsbyrån som utredde beskyllningarna avvisade i huvudsak alla anklagelser, särskilt påståendena om kommunalrådets ekonomiska brottslighet. Konsulterna som utrett påståendena om kränkande särbehandling avvisar nio av tolv påståenden.

Konsekvenserna har blivit vådliga. Den uppenbarligen ömfotade kommunchefen har sjukskrivits i fem månader, utredningskostnader för kommunen i miljonklass, ytterligare dålig stämning både i kommunförvaltningen och i politiken. Att få Skinnskattebergs kommun att fungera efter detta blir sannerligen ingen lätt uppgift. För att inte tala om hur man ska kunna reparera kommunens skadade ”varumärke”.

Kränkningsutredningen i media

Lokala media uppmärksammade snabbt utredningen om kränkande särbehandling. Fagersta-Posten skriver ”Ny utredning slår fast: Mobbning har förekommit i ledningen”. Fagersta Nyheter rubricerar en mycket snarlik artikel ”Skarp kritik från oberoende utredare om att kommunalrådet kränkt kommunchefen” och P4 Västmanland rapporterar att ”nu visar en färsk utredning att kommunalrådet Lena Lovén Rolén har utsatt kommunchefen för Marie Tollefsen Markström för kränkande särbehandling.” Niklas Lindh, redaktionschef för tidningen Dalabygden som ingen läser och PR-konsult tar i ordentligt: ”Kommunalrådet utsatte kommunchefen för kränkande särbehandling”.

Tidigare utredningar i krisförloppet – Skyrevs utredning som prickade revisionsbiträdet och PwC:s utredning om anklagelserna från kommunchefen mot kommunalrådet bl a för ekonomisk brottslighet, där det mesta avvisades – har inte på långt när fått samma uppmärksamhet.

Det är uppenbart att någon eller några – kommunchefen själv eller några av de borgerliga politiker som använt henne som nyttig idiot – har varit mera på den här gången. Men förut hade de väl ännu inte kommit i kontakt med mannen från Dalarna.

 

Ögonbrynslyftare

I ”händelse nummer 5” påstås kommunalrådet ha kränkt kommunchefens genom att säga att förslaget om miljonanslag till marknadsföring syftat till att bereda heltidsjobb åt kommunchefens make som redan jobbar deltid som turismsamordnare. Här svarar Marie Tollefsen Markström att han ”har inget intresse av att arbeta heltid i kommunen, då han har ett eget företag.” Företaget, bl a annat specialiserat på bussresor, har enligt publicerade uppgifter för åren 2018 och 2019 haft en omsättning på noll (0) kronor. Då får man inte leva på stor fot.

I ett mail till utredarna den 14 februari rubricerat ”sekretess” har kommunstyrelsens andre vice ordförande Carina Sándor (L) försökt påverka vilka personer utredarna borde prata med. Påverkansförsöket avvisades uttryckligen av utredarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar