fredag 16 april 2021

Krisen i Skinnskatteberg: Dubbla budskap från Dalanätverket

PR-konsulten Niklas Lindh i Falun har slagit till igen. Återigen har han intervjuat Uppsalaprofessorn Olle Lundin (förekommer ofta i media och håller alltid med den som frågar). Han är upprörd över att Lena Lovén Rolén ska ha mobbat kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Hen uppmanar henne att göra en polisanmälan.

Samtidigt har vi läst den rapport från konsulterna AB Human & Heart i Falun där det konstateras att nio av kommunchefens anklagelser om kränkande särbehandling var obefogade. I tre fall bedömdes det ha förekommit kränkningar, varav kommunalrådet var den kränkande i ett fall. Kränkningskonsulterna anslår en mer försonlig ton i sina rekommendationer: De tycker att man ska jobba med medling och teamutveckling, tillitsbaserad styrning och ett styrdokument för hur styrningen i kommunen ska fungera.

Alltså två olika rekommendationer från Dalanätverket. Niklas Lindh (Olle Lundin) vill trappa upp konflikten genom polisanmälningar. Kränkningskonsulterna vill sänka konfliktnivån genom att medla och bygga upp tillit.

Dalanätverket?

Kan det vara slumpen som gör att PR-konsulten Lindh och kränkningskonsulterna Human & Heart båda finns i Falun? Som Leif GW Persson brukar säga: ”Hata slumpen”


Niklas Lindh hyrs ut som redaktionschef för Dalabygden av Niklas Lindh Kommunikation AB. Bolaget är enligt egen beskrivning verksamhet bl a med PR-verksamhet för offentlig sektor m m. Niklas var anställd av SVT Dalarna i över 20 år när han 2015 sa upp sig för att bli kommunikationschef i Falu kommun. I augusti 2017 sa han upp sig på kommunen. Innan dess hade han och två andra chefer hotats av uppsägning: Ledningsförvaltningens chef Inger Klangebo och personalchefen Richard Mårtensson. Orsaken skulle bl a ha varit att kommunen inte ville tillåta att de jobbade med sina egna företag på arbetstid. Men det förekom också andra konflikter särskilt infekterad var kommunens konflikt med Klangebo. Alla tre sade då upp sig. Alla tre skulle bli egna företagare enligt SVT Nyheter Dalarna. Niklas Lindh säger att han kommer att samarbeta med Mårtenssons och Klangebos företag. Därmed skulle modern HR kombineras med kommunikationsarbete.

Inger Klangebo är idag seniorkonsult och delägare i Human & Heart AB. På hennes LinkedIn-sida skriver Niklas Lindh: ”Inger är en av de klokaste människor som jag någonsin har känt. Med sin energi, sitt mod, sin etiska kompass och sitt goda hjärta är hon en av de bästa chefer, kollegor och vänner man kan tänka sig.” Också Richard Mårtensson är seniorkonsult och delägare i Human & Heart. Lindh har också skrivit artiklar på bolagets nätsidor.

Det kan tilläggas att Marie Tollefsen Markström studerat på Försvarshögskolan samtidigt som en av utredarna, och att Hans Markström är född och uppvuxen i Ludvika. Men det är nog bara slumpens skördar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar