tisdag 4 september 2018

I nästa vecka måste det vara slut med leken


Enligt opinionsmätningarna går Sverigedemokraterna mot en storseger i valet på söndag. För ögonblicket kan de räkna in en 50-procentig ökning i opinionen – från 13 till 20 procent. Sverigedemokraterna startades en gång av gamla nazister, skinnskallar och en före detta SS-frivillig. Hur mycket man än påstår sig ha gjort upp med sitt förflutna så sticker det bruna trynet alltemellanåt fram. Men även i sin nya folkliga framtoning är SD ett livsfarligt parti för svensk demokrati. Kulturen ska styras i nationalistisk riktning. Fria massmedier kommer att leva farligt. Invandrare ska i möjligaste mån deporteras.

Inget högerpopulistiskt eller högerextremt parti har någonsin kommit till makten i en demokrati utan hjälp av etablerade partier – vanligen på högerkanten – som antingen har trott att extremisterna kan användas som nyttiga idioter och/eller att de ska bli civiliserade av att få vara med och styra och ta ansvar. Tro det eller ej, men det var faktiskt på så sätt som till och med Hitler kom till makten. Raskt avskaffades demokratin och all opposition förbjöds. Hur det gick sen vet vi alla.

På valnatten kommer det inte att stå klart hur en ny svensk regering ska se ut. I två av de borgerliga partierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – finns starka röster som vill stödja sig på SD för att bilda en borgerlig regering. M och KD är därmed ute och tassar på tunn is. Det kommer att dröja innan det blir klart med regeringsbildningen och vi riskerar en turbulent mandatperiod med hot om regeringskriser och till och med extraval hängande över den svenska demokratin.

Även i många kommuner kommer likartade situationer att uppstå. Hur ska styrande koalitioner kunna bildas när varken rödgröna eller borgerliga har majoritet och med ett allt större och kaxigare SD. Efter förra valet såg det ut så i ett hundratal kommuner. Många löste problemet genom att bilda blocköverskridande koalitioner som spärrade ut SD. Andra löste det genom en lokal variant av den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ). Den innebar att det största av de båda minoritetsblocken bildade styrande koalition i kommunen.

SD har varit nyttiga idioter i kommunalpolitiken
I ett par kommuner – däribland tyvärr min egen kommun Skinnskatteberg – togs SD in i värmen och fick vara med och bilda majoritetsunderlag. Ytterligare några kommuner har kommit till i denna skammens grupp. Det har då handlat om kommuner där decemberöverenskommelsen har tillämpats men där frestelsen till slut har blivit för stor för de borgerliga att fälla ett rödgrönt styre.

När jag ser tillbaka på den gångna mandatperioden i Skinnskatteberg så kan jag konstatera, att SD:s medverkan i majoritetskoalitionen inte har medfört några katastrofer. De har med andra ord för de borgerliga mest fungerat som ”nyttiga idioter”. Delvis kan det väl till och med bero på att de lokala företrädarna för SD har tillhört begåvningsreserven. De har inte fattat att de kan ställa krav för sin medverkan. De fick nöja sig med representation i ett par av kommunstyrelsens utskott, som de annars inte skulle ha fått. Problemet har snarare bestått i att samarbetet, samröret eller vad man nu föredrar att kalla det har bidragit till den av SD hett åstundade normaliseringen, som skulle göra att de framöver lättare ska kunna slinka in i maktens salar.

Det är osannolikt att tricket kan upprepas. Om man bara översätter den nationella opinionstrenden till lokala förhållanden kommer SD att fördubbla sin representation i Skinnskattebergs fullmäktige. Mycket talar också för att de specifika lokala förhållandena kommer att medföra en ännu större framgång. Till de lokala förhållandena hör att Liberalerna (Folkpartiet) som hittills har sugit upp en stor det av den etablissemangskritiska populistiska opinionen börjar visa tecken på utmattning. Det har varit flera avhopp högerut från den liberala gruppen och det har varit svårt att få ihop en lång valsedel.

Vänstern, Socialdemokraterna och Liberalerna står politiskt nära varandra
När det gäller politikens innehåll, åtminstone som den kommer fram i SVT:s valkompass, står Liberalerna nästan så långt från SD:s politik som det är möjligt. Kommer den populistiska opinionen att fortsätta att tycka att det är kul att rösta på ett parti som tycker att det är en mycket bra idé att införa genuspedagogik i förskolan; som tycker att det är en ganska dålig idé att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag (barnomsorgspeng); som tycker att det är ett mycket dåligt förslag att kommunen ska ta emot färre flyktingar; som tycker att ett lokalt tiggeriförbud är en mycket dålig idé; som tycker att det är en ganska dålig idé ett driva mer av hemtjänst och äldreomsorg i privat regi. I själva verket står Liberalerna mycket närmare både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än de båda andra borgerliga Moderaterna och Centern för att inte tala om Sverigedemokraterna.

I den nya mycket starkare fullmäktigegrupp som SD kommer att kunna mönstra på måndag kommer riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt att ingå. Han ingår som ekonomisk-politisk talesman i SD:s absoluta toppskikt på nationell nivå. Att tro att han skulle uppträda som Petri Ojala som nästan aldrig gick på några kommunala möten och om han gjorde det höll munnen nogsamt tillstängd eller som den clownlike Johan Hådén som efter att ha sett ljuset lämnat SD för att bli kristdemokrat; det är naivt.

Demokratiska krafter måste enas för att stoppa SD
Nej, nu är det allvar, både i Sverige, i ett stort antal kommuner, däribland i Skinnskattebergs kommun. Det är inte acceptabelt att SD får inflytande över politiken. Det är inte acceptabelt att SD ses som ett alldeles normalt parti. Därför måste SD isoleras från makten. Själva tycker de med sin egen logik att det är orättvist. Men det är faktiskt så att det inte är vare sig orättvist eller odemokratiskt att 80 procent styr och 20 procent får nöja sig med att gapa och skrika.
Därför måste de demokratiska krafterna i Sverige och i vår egen kommun nu rida spärr mot de mörkrets krafter som representeras av SD. När man ser till förhållandena i Skinnskattebergs kommun är det politiskt mest naturligt att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna samarbetar. En sådan gruppering skulle, trots att nog både S och L går mot nederlag kunna få en stabil majoritet.
Nu får vi alla ta oss samman och bita huvudet av gammalt groll när demokratin står inför ett akut hot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar