fredag 27 juli 2018

Vänstern utmanar de borgerliga och SD i Skinnskatteberg


Nu är det högsäsong för valkompasser. Med hjälp av en valkompass kan man jämföra sina egna åsikter med partiernas ståndpunkter. Resultatet blir en rangordning av partierna efter hur lika de egna åsikterna de är. Jag skrev redan 2010 ett inlägg om en av de vanligaste valkompasserna – Sveriges Televisions valkompass. I listan över mest lästa inlägg någonsin hamnar det inlägget med 1 590 visningar på tredje plats. Det är med andra ord ett stort intresse för att få råd om vad man ska rösta på.

I årets valkompass är en nyhet att man också kan jämföra sig med partierna i landsting/regioner och i kommuner. Man kan också se hur de olika partierna har svarat på valkompassens frågor.
En genomgång av hur partierna i Skinnskattebergs kommun har svarat avslöjar nya intressanta mönster.

Det visar sig att det av totalt 16 frågor är det åtta som hänger ihop i två alldeles olika grupper, och det är hur partierna ställer sig till dessa två grupper av frågor som svarar för de största partiskillnaderna.
Den ena fyrafrågorsgruppen avspeglar typiska högerståndpunkter. Kommunen bör ta emot färre flyktingar, införa ett tiggeriförbud, införa mer privata alternativ inom äldreomsorgen och inrätta särskilda klasser i skolan för stökiga elever.

Motpolen bildas av ståndpunkterna att kommunen bör subventionera byggandet av hyreslägenheter, införa obligatorisk genuspedagogik i förskolan, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i äldreomsorgen och kvotera styrelserna i kommunala bolag.

Partierna kan ange om de tycker att det är ett mycket bra förslag (som jag här har gett 5 poäng), ganska bra förslag (4 poäng), hoppa över frågan (3 poäng), ganska dåligt (2 poäng) och mycket dåligt (1 poäng). Så här svarade partierna på högerfrågorna:


SD
M
C
L
V
Mer privat äldreomsorg
4
5
4
1
1
Särskilda klasser för stökiga elever
5
5
2
1
1
Förbjud tiggeri
5
5
2
1
1
Ta emot färre flyktingar
5
3
2
1
1
Genomsnitt
4,75
4,5
2,5
1
1

På de fyra vänsterfrågorna var partiernas svar så här:


V
L
C
SD
M
Subventionera byggande av hyresrätter
5
4
2
4
1
Obligatorisk genuspedagogik
5
5
3
1
1
Sex timmars arbetsdag i äldreomsorgen
5
2
2
2
1
Kvotering i kommunala bolagsstyrelser
5
2
2
1
1
Genomsnitt
5
3,25
2,25
2
1

Motpolerna i högerfrågorna utgörs av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna tycker att det är en bra idé att privatisera äldreomsorgen, stoppa in stökiga skolelever i särskilda klasser, förbjuda tiggeri och stoppa flyktinginvandringen. Vänsterpartiet i den andra änden av skalan tycker att allt detta är mycket dåliga idéer.

I vänsterfrågorna står Vänsterpartiet mot Moderaterna. Vänstern tycker att det är en mycket bra idé att bygga billiga hyresrätter, att införa genuspedagogik i förskolan, sex timmars arbetsdag i äldreomsorgen och kvotering i bolagsstyrelser. Moderaterna är starkt emot allt detta. Sammantaget är moderaterna faktiskt ännu mer åt höger än Sverigedemokraterna.

Alla partier i fullmäktige har inte svarat på enkäten. Socialdemokraterna, som är fullmäktiges största parti har inte svarat. Vad som ligger bakom vet jag inte, men kanske har de haft svårt att bestämma sig för hur de ska positionera sig. Resultatet blir vi vart fall att väljarna får sväva i ovisshet och att det blir Vänstern som framförallt är det nuvarande högerstyrets utmanare i valet.

Inte heller Miljöpartiet har svarat, men här är anledningen en annan. Miljöpartiet i Skinnskatteberg har bestämt att inte ställa upp i kommunalvalet. Ett par tidigare miljöpartistiska förtroendevalda ställer upp på Vänsterpartiets lista. På det sättet minskar splittringen på den rödgröna sidan av kommunalpolitiken, och den gröna och feministiska vänstern stärks i rollen som högerstyrets utmanare.

En annan viktig iakttagelse är att den borgerliga alliansen som styrt kommunen i fyra år med stöd av Sverigedemokraterna tycks ha exploderat. I de fyra högerfrågorna har Moderaterna nästan exakt samma inställning som Sverigedemokraterna, medan ”Liberalerna” (Folkpartiet) faktiskt svarar precis som Vänsterpartiet. Centern hamnar mittemellan Moderaterna/Sverigedemokraterna och Vänstern. I de fyra vänsterfrågorna är mönstret ännu mer markant. Här befinner sig Moderaterna till höger om Sverigedemokraterna.

Vi kan sammanfatta resultaten av genomgången:

  • Socialdemokraterna har haft svårt att hitta sin roll och offentliggör inte sina ståndpunkter
  • Borgaralliansen spricker: Centern och framförallt Moderaterna förflyttar sig långt åt höger och distanserar sig från ”Liberalerna”
  • Moderaterna och Sverigedemokraterna intar nästan precis samma ståndpunkter. I en del frågor står Moderaterna till och med till höger om Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet är den enda motpolen till de borgerliga och Sverigedemokraterna.


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar