fredag 15 juni 2018

Extremhögerns censur slår till igen i Skinnskatteberg


Skolan behöver mer lokaler. Frågan har nu varit uppe i kommunstyrelsen, där Socialdemokraterna lade fram en rad förslag, bl a att man bör undersöka om Riddarhyttans nedlagda skola och Aspebäcken (f d folkhögskolan) kan användas. Det blev en i det närmaste total framgång eftersom kommunstyrelsen nästan helt beslöt enligt det socialdemokratiska förslaget.

Socialdemokraterna ville också göra en särskild anteckning till protokollet. Men då tog det hus i helvete. Moderaten Staffan Strid och sverigedemokraten Birgit Barchiesi slog sig samman och förslog att Socialdemokraterna skulle förhindras att göra en protokollsanteckning. Så blev också kommunstyrelsens beslut. Någon möjlighet att motivera sina förslag fick alltså aldrig Socialdemokraterna.

Det finns inte någon absolut rätt att lämna protokollsanteckningar, som blir ett slags bilaga till protokollet.

Vanligtvis brukar dock sådana anteckningar tillåtas. Enligt praxis är det i första hand ordföranden som avgör om en anteckning ska tillåtas. Skulle ordförandens bedömning ifrågasättas bör nämnden avgöra frågan genom normalt beslutsförfarande. Ordföranden och nämnden har därmed rätt att först ta del av anteckningens lydelse för att kunna avgöra om den ska tillåtas eller ej. Detta för att undvika anteckningar med olämpligt innehåll.

Vilken bedömning kommunstyrelsens ordförande (det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor) gjorde framgår inte av kommunstyrelsens protokoll. Det överläts direkt på Moderaterna och Sverigedemokraterna som fick alla övriga borgerliga med sig på att stoppa Socialdemokraternas särskilda yttrande.

Det vore spännande att få veta på vilket sätt detta stoppade yttrande var olämpligt.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar