torsdag 3 mars 2016

De försvunna städerna: Bergströmskans Torshälla

Som flera andra av de försvunna städerna har Torshälla i nordvästra Södermanland medeltida anor och fick stadsprivilegier 1317. Staden ligger vid de första fallen innan Eskilstunaåns mynning. Genom sitt läge kunde staden bli en viktig handelsplats. Torshälla hade sin storhetstid som handelsstad under 1600-talet.

På 1700-talet besöktes Torshälla av Carl Michael Bellman som slog runt på Lilljans krog hos krögerskan Bergström. Till åminnelse skrev han epistel nummer 39 ”Storm och böljor tystna ren” med undertiteln ”Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella”. Fjärde versen där Bergströmskan själv beskrivs kan vara värd att citera:

Nå, Bergströmskan, vad jag ser,
med bindemössa, kors jag ber,
bröstbukett i barmen
och en mops på armen,
girandoller,
parasoller,
ve den Movitz, tocken fjoller!
Nå, så dumt, jag dör av skratt;
se den son med schäferhatt,
präktig som en annan,
med en musch i pannan.
Såg jag maken!
Isterhaken
hänger på den gamla draken.
Bröstet så spänt
skjuter hon fram,
åh, excellent
Liljans madam
har du skildrat, bror, på väven.
Men säj mig reson:
varför sitter hon
med en fågel uti näven?
Jo, reson är den,
att dess äkta vän,
fader Bergström, lever än.
fader Bergström, lever än.

Torshälla ingår sedan 1971 med sina numera runt 7 500 invånare i Eskilstuna kommun. Det betyder att Torshälla utgör ungefär 7,5 procent av hela kommunen. Men Torshälla är unik bland våra försvunna städer i så måtto att den i någon mening har överlevt som administrativ enhet. Det finns i staden en kommundelsnämnd med en kommundelsförvaltning. Nämnden kallas Torshälla stads nämnd, och har liksom kommundelsnämnder plägar ansvaret för kommunens ”mjuka” tjänster i kommundelen, men också parker, gator och vägar samt hamnen.
Torshällas rådhus

Lill-Jans krog

Bergströmskan själv som Selskabet Bellman i Danmark föreställer sig henne. Egentligen en målning av Hanne Bonde. Lägg särskilt märke till isterhakan och det spända, excellent framskjutna bröstet.

Tidigare inlägg i serien ”Försvunna städer”


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar