torsdag 19 augusti 2010

Ny bok om kommunalval


Från Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs Universitet kommer en ny bok om kommunalvalet 2006: Folke Johansson (2010) Kommunvalet 2006 - Väljare och partier i den lokala demokratin Göteborg: CEFOS.

I boken medverkar med olika artiklar Bengt Johansson, Sofia Johansson, Daniel Swedin, Folke Johansson, Anders Sannerstedt, David Karlsson och jag själv. I mitt kapitel tar jag upp partiväsendets utveckling i kommunerna: De styrande koalitionerna i kommunerna blir i ökande utsträckning andra än i rikspolitiken, skillnaderna i valresultat mellan riksdags- och kommunala val ökar, det blir allt fler icke-nationella partier i kommunerna, röstdelningen (man röstar på olika partier i riks- och kommunalval) ökar. Summa summarum ökar skillnaderna mellan det nationella och de lokala partisystemen.

Möjligheterna för staten att styra informellt genom partiorganisationerna blir därmed mindre. Mot den bakgrunden blir det förståeligt att staten i ökande utsträckning tar till andra styrmedel: ökande andel för specialdestinerade statsbidrag, rättighetslagar och en ökande betydelse för olika inspektionsorgan kan vara några sådana exempel.


En odöd råtta
Efter valet 1991 var jag involverad i redigerandet av en bok om det just avhållna kommunalvalet (Henry Bäck & Anders Håkansson 1994 (red) Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur Stockholm: SNS förlag).

En av de medverkande var docenten Bo Bjurulf från Lund. Han ville gärna skynda på publiceringen och sa ofta under arbetets gång:

- En bok om 1991 års val som utkommer efter nästa val är en död råtta!

Vi klarade livet på råttan. Grattis Folke. Du har räddat ännu en råtta.

2 kommentarer:

  1. Intressant! Och jag känner en viss lättnad. Vi borde ut med en bok om kommunvalet i Finland hösten 2008 och i döda råttan-perspektivet har vi ju gott om tid ännu tills nästa kommunval ;-) Låt vara att det finländska valsystemet innebär att det är något slags val för jämnan.

    SvaraRadera
  2. Verkar intressant! Har jag fatt ditt kapitel?

    SvaraRadera