söndag 22 augusti 2010

Nu blev Pia rik!


Jag har tidigare (bl a 1 augusti 2009) skrivit om den olagliga privatiseringen av förskolor i min gamla hemkommun Upplands Väsby. Bland hälarna fanns Pia Widholm som köpte ett antal förskolor för en struntsumma från den tokhöger som tog över kommunledningen 2006.
Nu har hon sålt till norska kapitalister för en hemlig - men får man förmoda hög - köpesumma. Nu vart Pia rik på skattebetalarnas bekostnad!

Några kommentarer från våren 2007:

Kommunalrådet Maria Fälth (kd) : Det härliga är att även personalen får valfrihet, säger hon.

Centerns kommunalråd Johan Magnusson är lika förtjust:

- Vi släpper fram de kreativa krafterna och ökar det kvinnliga företagandet.
(DN 18/3 2007)
Det är smidigare att fatta beslut eftersom kommunikationsvägarna är kortare

(Pia Widholm för Svenskt näringsliv 25/3 2010)


- Alliansen gläds åt den första ansökan som kommit in. Fristående förskolor ökar mångfalden, utvecklar pedagogiken och möjliggör för föräldrar och personal att ha större inflytande över verksamheten. Upplands Väsby kommun har allt för länge haft monopol på sina verksamheter. För att motverka detta välkomnar Allians för Väsby ökad valfrihet, större trygghet och bättre kvalitet, säger Bo Callerhorn, ordförande i barn- och ungdomsnämnden

(Upplands Väsby kommun pressmeddelande 6/2 2007)

Nu är det slut på det kvinnliga företagandet, de korta beslutsvägarna - huvudkontoret ligger i Bodö - inflytandet för föräldrar och personal. De nya norska ägarna har mest erfarenhet från hotellbranschen och gör köpet mest för att kringgå förslag från den norska regeringen om att begränsa vinstuttag från privat driven offentlig barnomsorg.

Men Pia blir rik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar