tisdag 25 maj 2010

Moderat riksdagsman inkompetent - eller bara drogad?

- Kungen (kungliga hovstaten) behöver inte redovisa sina utgifter eftersom offentlighetsprincipen bara gäller för myndighetsutövning, och det sysslar ju inte kungen med.

Så sa alldeles nyss den flinande moderate riksdagsmannen Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet, i Aktuellt. Myndighetsutövning är som den äldre förvaltningslagen uttrycker saken: "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande".

Detta är bara en mindre del av det allmännas verksamhet. Men offentlighetsprincipen - alla inkomna eller upprättade handlingar är offentliga - gäller i all offentlig verksamhet. För att rädda skinnet på borgarnas kung ljuger alltså riksdagsman Bill. Eller om han nu tror på vad han säger är han uppseendeväckande inkompetent.

Eller var han bara full igen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar