söndag 23 maj 2010

Aningslöshet i nyspråket


"Nysvenska rörelsen (NSR) hette under andra världskriget Svensk Opposition och var aldrig öppet nationalsocialistiska även om antisemitismen var väldigt förekommande i organisationens tankegods. Efter andra världskriget blev organisationen en viktig del i återuppbyggandet av den sargade fascistiska rörelsen i Europa. NSR anordnade bland annat två konferenser där europeiska partier, organisationer och förbund som alla stått nationalsocialismen och fascismen nära samlades för att diskutera framtiden. Nysvenska rörelsen drev en linje där rasbiologin skulle strykas från agendan till förmån för hänvisande till kulturella skillnader. Många menar att NSR la grunden till dagens extremnationalistiska partiers politik, retorik och världssyn"

Alexander Bengtsson, Tidskriften Expo:

"En antidemokratisk rörelses framväxt"


"Nysvenska Rörelsen är en fascistisk och korporativistisk nationalistisk politisk rörelse som betonar Sveriges särart och den storhet man anser att den svenska historien har. Som ett exempel på stöd för den äldre svenska kungamakten har man en sköld med vasakärven på som symbol.Organisationen bildades av Per Engdahl, under namnet "Svensk Opposition", efter en brytning mellan Engdahls anhängare och Sveriges Nationella Förbund 1941. Engdahl betecknade organisationens ideologi som nysvenskhet. Under mellankrigstiden och andra världskriget tog man Nazitysklands parti och under denna period var rörelsens politik också tydligt inspirerad av nazismen. Enligt Riksarkivet hade Svensk Opposition 8632 medlemmar 1941"

Wikipedia

Bilden lånad från webplatsen "motstand.org Forum för fascistisk och nationalsocialistisk ideologi" med bildtexten :"Svenska patrioter hylla Per Engdahl på årsdagen av hans död, 4 maj 1998"

Man kan undra vad det är för idiot som har kommit på att man ska säga "nysvensk" istället för "invandrare"?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar