söndag 14 juni 2009

Om konsten att köpa en bussbiljett


Jag har tidigare skrivit om Västmanlands lokaltrafiks biljettsystem (inlägget ”Länge leve VL-buss 500!” den 16 april). Nu vill jag gärna berätta om biljettsystemet och bemötandet av kunderna hos det kommunalägda bolaget Västmanlands lokaltragik (bolaget heter egentligen något annat).

Inkan (hon heter egentligen något annat) har en tid arbetat i Morp (som egentligen heter något annat). För att komma dit får man ta bussen hemifrån till stan och där byta till en annan buss. Vi försökte få reda på vad ett månadskort för den resan skulle kosta. På trafikbolagets hemsida stod det:

"Undrar du över vad mycket din resa kostar, ring 0774-410 410 eller e-posta lt.vasteras@lanstrafiken.se"

Sagt och gjort. Vi mailade och frågade.

Svar kom ganska prompt den. Ett 30-dagarskort skulle kosta 905 kronor. Alternativt kunde man köpa ett länskort för 1035 kronor.

Glad uppsökte Inkan försäljningsstället i stan. Nu slogs nytt rekord. Efter 45 minuters närkamp med biljettmaskinen lyckades ombudet få ut en biljett. Inkan gick ut och satte sig nöjd på en bänk och väntade på bussen hem. Men, började hon undra, visst var det ovanligt billigt. Kortet hade bara kostat fyrahundranånting. Vid granskning visade det sig att kortet bara avsåg resan från stan till Morp (som egentligen heter något annat). Det var inte biljettombudet som hade vunnit. Det var maskinen. Nu hade han också surnat till och ville inte betala tillbaka de 30 kronorna i pant för det felaktiga kortet.

Nya mail till trafikupplysningen där vi dels frågade hur det egentligen var med 905-kronorskortet, dels bad att få tillbaka de 30 kronorna. Mailen skickades också för kännedom till Sergio Fidelini (som egentligen heter något annat) och Ulf Rönnberg (som egentligen heter något annat) vilka enligt hemsidan är ansvariga för data och biljettsystem.

Enda svaret var ett vanligt brev från Anna Hermansson (som egentligen heter något annat) på trafikupplysningen med en tjuga och en tia och en post-it-lapp med vänliga hälsningar.

Ännu vet vi inte om det går att köpa ett 905-kronorskort. Hos ombudet i stan går det i varje fall inte.

Dagens citat 1

Så dagens citat. Så här skriver den pensionerade professorn i statsvetenskap och experten på offentlig etik Lennart Lundquist (som faktiskt heter så):

"Medborgaren är demokratins herre och har tillsammans med övriga medborgare gemensamt ansvar för demokratin. När medborgaren som brukare kommer till en offentlig institution – försäkringskassan, sjukhuset, socialförvaltningen, osv. – är det en av ägarna som kräver sin rätt, och han ska behandlas därefter."

Dagens citat 2

Dagens andra citat är ur verksamhetsplanen för länstrafiken Mälardalen 2009-2011

"För att generera mer intäkter, och därmed själva ta större ansvar för tillväxt och utveckling, behöver Länstrafiken utveckla priser och prissystem. Vi behöver vid all produktutveckling, ha tydligare fokus på kunderna – att göra det enkelt att åka kollektivt."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar