torsdag 11 juni 2009

Helsingfors för tredje gången


Nu finns min Helsingforsstudie (se inlägg 18 mars och 3 juni) i en lite omarbetad och tillspetsad form också i tidskriften Kommunal Ekonomi och Politik (gemenligen kallad Keop).
Keop publicerar efter sakkunniggranskning vetenskapliga artiklar inom ämnena kommunal ekonomi och politik.
Adressen till Keops hemsida är http://www.keop.se/. Där kan man t ex prenumerera eller köpa enstaka nummer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar