onsdag 3 juni 2009

Helsingforsregionen igen

Jag har tidigare nämnt min rapport för den finlandssvenska tankesmedjan Magma (inlägget "Publikationer mm" den 18 mars). Rapporten "Helsingforsregionen: Vad är problemet? Vad bör göras? Om en debatt" finns nu att ladda ned från Magmas hemsida http://www.magma.fi/images/stories/reports/rapport_0902_baeckhfrsregion.pdf

Hufvudstadsbladet ägnade den 1 mars följande ledare åt rapporten:


1.3.2009

Nätverk ersätter inte demokrati

Publicerad: 01/03 00:00 ›uppdaterad: 01/03 00:00

På tankesmedjan Magmas webbsida finns en tankeväckande sammanställning av 2000-talets olika initiativ kring huvudstads- och Helsingforsregionens förvaltning.

Efter att ha läst det mesta som publicerats i ämnet förvånar sig professor em. Henry Bäck från Göteborg över att demokratiaspekten saknas i de inhemska bidragen, och över att kommunerna inte tycks dra sig för att sälja sitt självbestämmande mot statliga pengar. Något sådant är otänkbart för Stockholmsregionens kommuner.

Bäck överraskades av att debatten om Helsingforsregionen nästan uteslutande handlar om den geografiskt splittrade samhällsstrukturen, urban sprawl. Lika viktigt skulle det vara att tala om social differentiering som leder till segregering, och om politisk (läs: kommunal) fragmentering som ger svag samordning.

Denna utomstående syn på Finlands huvudstadsregion riktar strålkastarljuset mot frånvaron av egentlig politik och demokratins förnedring. Det frivilliga samarbetet är en sorts ogenomskinlig och ineffektiv nätverksstyrning som till råga på allt är exkluderande och avpolitiserande.

I internationell jämförelse ser Helsingforsregionens problem lindriga ut. Det är ingen ursäkt för att nonchalera demokratins krav. Enligt Bäck skulle en tvåstegsförvaltning med folkvalda regionfullmäktige vara den bästa lösningen (Hbl 26.2).

Beskattningsrätt för regionnivån är en problematisk fråga, om systemet gäller endast Helsingforsregionen. En sådan särlösning kan å andra sidan vägas upp av andra särlösningar. Huvudsaken är att åtminstone en del av regionens skatteunderlag kommer hela regionen till godo.

JOHANNA WESTMAN

1 kommentar: