fredag 22 maj 2009

"See you in court!" nytt borgerligt stridsrop


Det avsatta kommunalrådet Carina Sandor (fp) i Skinnskatteberg har fått blodad tand. Efter en verkningslös framgång i länsrätten vad gällde vänsterkoalitionens maktövertagande drar hon nu fler kommunala frågor inför domstol. ”See you in court!” har blivit det nya borgerliga stridsropet. När man inte kan få majoritet för sin politik kan man kanske hoppas på domstolen. Nu gäller det beslutet om nedläggning av skolan i Hed som hon har överklagat.

Förmodligen var det inte ett särskilt lyckat beslut av vänsterkoalitionen. Men för det behöver det ju inte vara olagligt. Hur det kan gå om rättshaverister slår klorna i kommunalpolitiken illustreras av den välkände Per Lublin – också känd som ”överklagandenas okrönte kung” – i Borgholms kommun på Öland. Under lång tid lamslogs kommunens förvaltning av att skriva svar på Lublins överklaganden. Efter att Lublin slagit kommunstyrelseordföranden i huvudet med budgeten blev det också ett fall för vanlig allmän domstol. Bevare oss väl för rättshaveristerna!

Men mest synd är det egentligen om föräldrarna till barnen i Heds skola, som kommit att utnyttjas av de borgerliga. Genom att blåsa i stridstrumpeterna får de borgerliga välbehövlig uppmärksamhet. Först drev de igenom en minoritetsåterremiss vilket sådde ett spirande hopp hos föräldrarna. Naturligtvis visste de borgerliga att det inte skulle bli någon ändring. Nu försöker de med överklagande och hoppet börjar ånyo spira.

Alla som har varit med i kommunalpolitiken vet att ju mer man driver en fråga till konflikt, desto djupare gräver motståndarna ner sig. Sandor och de borgerliga kan framställa sig som hjältar medan vänsterkoalitionen framstår som mer och mer osympatisk. Samtidigt vet alla inblandade att det inte blir något ändrat beslut. Utom förstås de stackars skolbarnsföräldrar som på det här sättet sig själva ovetande utnyttjas som det kommunalpolitiska ställningskrigets kanonmat. Cyniskt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar