fredag 8 maj 2009

Dags för vänsterpolitik i Skinnskatteberg!Igår kväll beslöt ett extrainsatt fullmäktigemöte i Skinnskatteberg att lägga ned Heds skola (se mitt inlägg den 4 april). Beslutet har inte varit populärt. Det har det aldrig varit att lägga ned byskolor. Den borgerliga oppositionen har inte heller varit sen att utnyttja nedläggningen. På samma sätt har den borgerliga oppositionen utnyttjat formerna för maktövertagandet.

Ur demokratisk synvinkel är det inte någon tvekan om att det var rimligt att fullmäktiges vänstermajoritet, med nuvarande kommunalrådet Lars Andersson i spetsen (bilden), slängde ut den borgerliga minoritetskoalitionen. Lagvrängare i länsrätten har menat att det inte gått rätt till. Eftersom alla partier hade oförändrat mandatantal var det inte några nya majoritetsförhållanden (!!) Att ett parti – Skinnskattebergsdemokraterna – bytt sida spelade ingen roll. Eftersom partiernas mandatantal bara ändras vid valen blir med länsrättens tolkning den aktuella bestämmelsen i kommunallagen omöjlig att tillämpa. God dag yxskaft. Däremot har folkpartisten Carina Sandor och den borgerliga oppositionen kunnat framställa regimskiftet som odemokratiskt, i det närmaste en statskupp.

Till detta ska läggas att den fråga som fällde den gamla styrande koalitionen var en av vänsterkoalitionen genomdriven skattehöjning. Alla nedskärningshot till trots är det inte lätt att vinna val på skattehöjningar.

Om man som djävulens advokat (läs: borgerlig buskpropaganda) ska summera den nya majoritetens hittillsvarande meriter blir det:

* Höjt kommunalskatten
* Tagit makten på ett olagligt kuppartat sätt och avsatt ett populärt folkvalt styre
* Lagt ned en byskola mot en stark lokal opinion, vilken som protest drivit frågan om att dela kommunen

Håll med om att det inte ser bra ut. Att det är fel om statskuppen hjälper inte. Att det kan vara kommunalekonomiskt ansvarigt att höja skatten och lägga ned byskolor hjälper inte. Den nya majoriteten måste också i handling visa att det blir en annorlunda politik om vänstern får styra. Det gäller då att pröva viktiga politiska frågor ur

* Ett klassperspektiv
* Ett miljöperspektiv
* Ett feministiskt perspektiv

Politisk handling som är till fördel för kommuninvånare med särskilt låga inkomster. Politisk handling som försvagar den maktordning där män är överordnade kvinnor. Politisk handling som är miljömedveten. Det är vad som behövs.

Skinnskatteberg ligger i hjärtat av sosseland. Den tid när den socialdemokratiska hegemonin växte fram är borta med industrisamhällets förbleknande. Politiken måste omprövas och förnyas, annars blir den dominerande bilden för kommunmedlemmarna att l’ancien regime är tillbaka.

Dåvarande kommunalrådet i Trelleborg, Egil Ahl, sa i en intervju en gång ”Varför ska vi ompröva socialdemokratisk politik. Vi har haft socialdemokratisk politik i över hundra år.” Han hade fel. Egil Ahl fick kasta in handduken till slut sedan han inlett förhandlingar med Sverigedemokraterna.

En vänstermajoritet kan inte förlita sig på att kommunalpolitikerna har varit mer eller mindre väljarimmuna. Det är bra att ta ansvar för kommunens ekonomi, men kommunens ekonomi måste också användas på ett nytt och annorlunda sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar