fredag 22 september 2023

SD in företagsklimatet ned

Årets rankning av kommunerna efter hur bra företagsklimatet är har nyss publicerats. Rankningen bygger huvudsakligen på enkäter med företagare i kommunen. När det gäller dom västmanländska kommunerna är det två som sticker ut. Arboga går från plats 152 till 215 och förlorar alltså 62 platser. I den andra änden är det Surahammar som rycker upp 96 platser från 218 till 122.

Det är förstås inte gott att veta vad som är orsaker till dom här förändringarna. Men en omständighet som inte har kommenterats är att det mellan mätningarna 2022 och 2023 har varit val. Det har skett en del ändringar i sammansättningen av kommunstyrena. I det sjunkande Arboga har man för första gången släppt in Sverigedemokraterna i styret medan i bubblaren Surahammar efter en turbulent eftervalsperiod slängde ut samma parti ur styret.

Det är bestickande att det tycks finnas ett samband mellan om SD är med och styr i kommunen och en upplevelse bland företagarna om ett dåligt företagsklimat. I ytterligare en kommun i länet har SD tagit över styret. I Skinnskatteberg styr efter valet en koalition med SD i spetsen och med L och C som traskapatrullo. Också här har företagsklimatet försämrats, men bara med sju platser, från 280 till 287. Eftersom det bara finns 290 kommuner i landet, så kan fallhöjden inte bli så stor innan kommunen slår i botten.

I dom övriga sju kommunerna har man lyckats hålla SD utanför styret både förra valperioden och den nya. Av dessa sju är det bara en (Hallstahammar) som har försämrat sin position. Dom övriga redovisar från ingen förändring till plus 21.

Det här sambandet i Västmanlandskommunerna är inget bevis, men faktum är att SD är ett företagarfientligt parti. SD motarbetar invandring och hotar därför såväl kommunernas tillväxt och ekonomi som tillgången på arbetskraft. SD uppmuntrar hat och splittring i samhället. Inga företag gynnas av ett samhälle med social oro. SD är ett parti som i särskilt hög grad representeras i olika politiska församlingar av personer med ett brottsligt förflutet vilket medför att risken för korruption ökar. 

I figuren presenteras förändringen i företagsrankningen för Västmanlands läns 10 kommuner. Längst till vänster finns dom två kommunerna som nu styrs av eller med medverkan av SD, längst till höger Surahammar där SD slängts ut ur styret.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar