lördag 6 juli 2019

Det hände i juli i Skinnskatteberg1890 Bagerikompanjon sökes under rubriken ”Ett stadgat fruntimmer”
Ett stadgat fruntimmer, som eger ett kapital af 2 à 300 kronor, kan nu genast eller i höst få ingå kompaniskap med ett fruntimmer, som drifver en lönande bageriaffär i folkrik och naturskön trakt på landet. Den sökande behöfver ej vara kunnig i bakning, men villig att deltaga i göromålen samt hafva fallenhet för försäljningen.
Den härå reflekterar hänvände sig för uppgörelse till *C. H.”, Skinnskatteberg, poste restante. (DN 3/7 1890)

1914 Stor skogbrand på Ramnäs bruk
VÄSTERÅS, onsdag. Vid 10-tiden i dag på förmiddagen utbröt eld på Ramnäs bruks stora skogsareal. Elden, som synes ha börjat på en skogsväg, grep omkring sig med stor hastighet och hade på kvällen en mycket vidsträckt omfattning.  Den fortsätter i riktning mot Gunnilbo kyrka. Färna bruks skogar äro också starkt hotade. Vid släckningen biträda 140 man militärer och omkring 200 civila personer. I morgon bittida väntas ytterligare 100 man ur Västmanlands regemente till brandplatsen. Ett torpställe med namnet Källdal har nedbrunnit. Elden har härjat dels grov skog och dels växtkraftig ungskog. (DN 9/7 1914)

1918 Den planerade nya Västeråsbanan
ÖREBRO, lördag. På uppdrag av en del landskommuner och Västerås stad verkställde i december 1916 och i augusti 1917 kapten C. Insulander en okulär undersökning för anläggning av en järnväg från Västerås västerut till Bergslagsdistriktet med lämplig anknytning till Frövi-Ludvika järnväg. Undersökningen har gällt dels en linje från Västerås till Storå, dels en annan linje över Ramsberg med utsträckning till Kopparberg. Dessutom omfattande undersökningen två alternativa linjer mellan Färna och Ramsberg varav den södra skulle korsa statsbanan Krylbo-Mjölby vid Krampen och den norra vid Skinnskatteberg. Kostnadsberäkningen för de ovannämnda järnvägsprojektet upptages för alternativ 1, linjen Västerås-Storå över Krampen, till 12,920,000 kr., för alternativ 2, över Skinnskatteberg, till 13,090,000 kr., och för alternativ 3, linjen Västerås-Kopparberg-Skäret. Till 14,440,000 kr. (DN 28/7 1918)

1932 Brevduva på villovägar
En brevduva iakttogs häromdagen i Skinnskatteberg. Den hade tydligen kommit på villovägar och tröttnat, varför den beslutat sig för att övernatta. Duvan infångades men släpptes senare. På vingen var antecknat Sverge 32. 5483.


1947 Nytt kommunalhus
I en annons den 23/7 1947 inbjuder kommunalnämnden i Skinnskatteberg till anbud på byggnadsentreprenad ”för uppförande av bostadshus med kommunalkontor m.m. i Skinnskattebergs stationssamhälle.” Anbuden skulle vara inne senast den 9 augusti 1947.
Det måtte inte ha varit framgångsrikt med planerna för drygt ett år senare, den 5 november 1948, dyker det upp en ny annons med förfrågan om anbud: ”På entreprenad utbjudes uppförandet i Skinnskattebergs stationssamhälle av byggnad med lokaler för apotek, tandklinik, kommunförvaltning och bibliotek.”

Man hade diskuterat uppförandet av ett kommunalhus i decennier men bland annat 30-talsdepressionen hade satt stopp för planerna. Först 1950 kunde landshövdingen inviga det nya kommunalhuset.

Skinnskattebergs kommunalhus. Bild från "Modernismen i Skinnskattebergs kommun"

1953 Folkpark omkull, har bara skulder
Skinnskatteberg håller på att förlora Folkets park. Parken har skulder upp över dansbanetaket, men nära nog obefintliga tillgångar om man undantar tomten. För att få någon lättnad på den ekonomiska fronten har styrelsen begärt att få ett lån hos Statens skogsindustrier på 10.000 kr. avskrivet. Det blev avslag, och nu ser styrelsen sig ingen annan råd än att lägga parkvantarna i bordet om inte någon vänlig mecenat dyker upp i sista stund. (DN 25/7 1953)

1954 600-årsjubileum för bergsmansprivilegium
För 600 år sedan, alltså år 1354 utfärdade Magnus Eriksson privilegier för bergsmännen i Norberg och Skinnskatteberg i Västmanlands län. Jubileet högtidlighölls på söndagen i Skinnskatteberg i Skinnskattebergs sportklubbs regi. Klockan 8 på morgonen utgick en budkavle från Skinnskatteberg till Norberg, där Norbergs hembygdsförening mötte under föreningens standar. Budkavle avgick sedan från Norberg till Skinnskatteberg där ett karnevalståg gick fram med 75 deltagande personer, huvudsakligen i dräkter från 1800-talet, lånade från Nordiska museet och närliggande hembygdsföreningar. Budkavlen avlämnades vid kommunalhuset, där den togs emot av kommunalnämndens ordförande Tor Lindberg, som erinrade om dagens betydelse. (DN 26/7 1954)

1958 Fiskdöd förpestar stort bostadsområde
Tusentals döda fiskar i Hedströmmen har de senaste dagarna spritt sin stank över ett st6ort bostadsområde i Skinnskattebergs samhälle i norra Västmanland. På en sträcka av nära två kilometer var hela vattenytan täckt med död fisk, som så småningom svällde upp och spred en obehaglig lukt över samhället.
Bottensvampen har dött och flutit upp och brett ut sig som en slemmig hinna över vattenytan. Samtliga närboende har mitt i värmeböljan fått tillbringa sina dagar bakom stängda fönster och dörrar.
Ån har blivit starkt förorenad av boardslam från Statens skogsindustriers wallboardfabrik i Skinnskatteberg, och då kommunens andra stora industri, Riddarhytte Bruks AB, som har ett kraftverk ett stycke längre ned, slog igen detta för semester i början av veckan, blev vattnet stillastående och syrebrist uppstod.
Hälsovårdsnämnden begärde omgående upprensning av ån, och denna påbörjades under fredagens lopp. Redan det första svepet gav över 1,5 ton död och halvrutten fisk i håvarna. Upprensningarna fortsätter och först sedan de avslutats kan man tänka på att öppna vattenluckorna så att vattenbyte kan ske. (DN 5/7 1958)

1972 35 000 stals ur utländsk bil
En ingenjör från Österrike har bestulits på en bankbok med ca 35 000 kr, 4 000 kr i kontanter, körkort samt pass. Stölden förövades i österrikarens bil, som stod parkerad vid Sundet mellan Skinnskatteberg och Fagersta. Pengarna var avsedda för en grupp som utför reparationer vid Fagersta bruk. (DN 15/7 1972)

Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.
För länkar till tidigare inlägg klicka här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar