måndag 8 april 2019

Det hände i Skinnskatteberg i april


1875 Dömd för olaga försäljning af ”fruktvin”
Handelsboden i Snarhem
Landthandlaren P. Hedberg i Snarhem, Heds socken i Vestmanland blef den 13 d:s af Skinnskattebergs häradsrätt dömd att böta 40 kronor. För att han vid åtskilliga tillfällen sålt s.k. fruktvin, hvilket vid kemisk undersökning befunnits innehålla finkelhaltigt brännvin eller sprit, socker och bärsaft och hvars spritstyrka utgjort 19,8 volym-procent alkohol. Derjemte förklarades i beslag tagna omkring 145 kannor af i fråga varande dryck med tre kärl, hvari fruktvinet förvarats. Som Hedberg dessutom blifvit öfverbevisad om att hafva olofligen försålt eller låtit fördela brännvin i mindre belopp än 15 kannor, blef han, som redan en gång varit straffad för oloflig brännvinsförsäljning fäld att böta 120 kr, utgifva minuteringsavgift med 25 kr, och ersätta i målet hörda vittnen med 64 kr 50 öre, således tillsammans 249 kr 50 öre.
Rättaren A. Beckman vid Jönsarbo, som hos Hedberg köpt brännvin, som han sedermera fördelat mellan andra personer, blef därmed dömd till omkring 70 kr i böter och vittnesersättningar. (DN 28/4 1875)1900 Öfvervåld vid dansnöje
KÖPING, tisdag. Häktade deltagarne i öfvervåldet vid dansnöjet i Bricken, Gunnilbo socken, hvarvid arbetaren J. Blad misshandlades så illa att han afled af våldet ha nu av Skinnskattebergs häradsrätt på bindande bevisning blifvit dömda: P. A. Andersson och K. Andersson till 1 år 6 månades straffarbete, O. Johansson till 1 år 15 dagars straffarbete och L. Jansson till 10 månaders straffarbete. (DN 11/4 1900)
1910 Här går Reuterswärds kor under klubban
Svensk rödbrokig boskap
Patric Reuterswärds Baggå Bruk var en omfattande verksamhet. Den omfattade Borgfors Bruk med masugn och lancashirehärd, Baggå bruk med stångjärnshammare. Bruket ägde också ett antal gruvor där det 1893 bröts över 5 000 ton malm. Det fanns också lantbruk med såg, kraftverk och kvarn. Baggå Bruk lades ned 1910 varvid staten övertog större delen av egendomen. Lant- och skogsbruk köptes av agronomen Herman Nobilling.

Vid olika auktioner 1910 – 1912 såldes jordbruksrörelsens kreatur, maskiner och lösöre. DN införde den 22 april 1912 – för 107 år sedan – annons för den sista av dessa auktioner. Under rubriken ”Stor Lösöre-Auktion å Baggå Gård” meddelades att ”Herr Godsägaren Herman Nobling å Baggå o följd af Baggåegendomens utarrendering” den 25 april försålde 27 hästar, 84 nötkreatur, åkdon, åkerbruksredskap och maskiner samt diverse lösöre.
För att ta sig till auktionen rekommenderades tåg till Skinnskatteberg. Man kunde också få hjälp av avtransportera inköpta kreatur:
Närmaste järnvägs- och skjutsstation är Skinnskatteberg. Post. Baggå, telefon Baggå nr 2 och 5. Skjutsar kunna äfven rekvireras från Baggå. Gårdens arbetspersonal inlastar inköpta djur å järnvägen Skinnskatteberg. Kataloger öfver djuren tillhandahållas på begäran och utfodring åt inköpta djur kan erhållas någon tid. Restauration anordnas.
Se det var ett spektakel!

Men det hade redan dessförinnan ordnats två auktioner. Den 25 juni 1910 utannonserades ”Stor auktion å värdefulla nötkreatur” vid Baggå Bruk och utgården Sotbo. Det handlade om inte mindre än 124 ”utmärkt goda mjölkkor i olika kalfställning”, 25 ”vackra kvigor däraf en del betäckta”, 4 tjurar, ett tröskverk med 7 hk lokomobil samt en halmelevator.

Nästa auktion utannonserades den 17 maj 1911 där det såldes 3 tjurar, 50 ”goda kor, 35 kvigor och ett par vagnshästar. Som skäl för försäljningen uppgavs ”på grund af styckning och försäljning af egendomen.”

Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.
För länkar till tidigare inlägg klicka här. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar