onsdag 27 februari 2019

Olaglig försäljning av kommunal fastighet i Skinnskatteberg?


Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har beslutat sälja en industrifastighet till två företag som bedriver verksamhet i den. Det finns också ett par lägenheter i huset. Det fanns två förslag. Det ena innebar att fastigheten skulle säljas enligt det bud som förtagarna hade lämnat, d v s 400 000 kronor inklusive kostnad för avstyckning. Enligt det andra förslaget skulle en mäklare som gjort en oberoende värdering lägga ut fastigheten på marknaden. Mäklaren hade värderat fastigheten till 775 000 kronor inklusive avstyckning. Det första förslaget vann efter omröstning där Folkpartiet (”Liberalerna”), Sverigedemokraterna och Moderaterna röstade ja. För det andra förslaget röstade Socialdemokraterna. Frågan går nu till kommunfullmäktige för slutligt beslut den 11 mars.

Skillnaden mellan de båda förslagen kan alltså vara så stor som 375 000 kronor. Det kan förmodligen ses som ett stöd till de båda företagen. Sådant stöd till enskilda företag är förbjudet.

Enligt kommunallagen (2:2) ska kommuner behandla sina medlemmar lika. Det är den s k likställighetsprincipen. Enligt samma lag (2:8) är det inte tillåtet att ge stöd till enskilda näringsidkare. Om fullmäktige fattar det här beslutet kan varje kommunmedlem överklaga det till Förvaltningsrätten i Uppsala, som kan upphäva beslutet.

De 375 000 kronorna kan också ses som otillåtet statsstöd enligt EU-rätten. All försäljning av mark och byggnader till underpris och som inte föregåtts av öppet anbudsförfarande eller om det ligger under marknadsvärdet som det fastställts i en oberoende värdering ska prövas av kommissionen. Vem som helst kan anmäla affären till EU-kommissionen. Om kommissionen bedömer den som otillåtet statsstöd blir köparen återbetalningsskyldig. De båda fastighetsköparna skulle då bli tvungna att betala upp till 375 000 kronor med ränta till kommunen.

Det anmärkningsvärda är att den ena köparen är ett aktiebolag vars styrelseordförande är ersättare i kommunstyrelsen och ledamot av kommunfullmäktige för ett av de borgerliga oppositionspartierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar