torsdag 10 november 2016

Skinnskatteberg i skymundan i ny trafikplan2030 ska det pila pendeltåg kors och tvärs i Västmanland. Det är kontentan av den trafikplan som landstingets kollektivtrafikförvaltning har tagit fram. Det är en alldeles lysande framtidsvision som målas upp för den som vill ha ett hållbart trafiksystem i regionen. Möjligen kan man kanske elakt påminna om att den tänkta tågtrafiken förutsätter en rad statliga investeringar i nya spår. Och de investeringarna har vi ingen kontroll över lokalt i länet. Jag ska också kommentera planen ur ett Skinnskattebergsperspektiv. Skinnskatteberg framstår då som styvbarnet i familjen. Just inget av nysatsningarna går dit. Här kommer det att krävas att kommunen är på alerten och agerar kraftfullt som kommuninvånarnas förkämpe. Där kan man sätta upp ett frågetecken för kapaciteten för den nuvarande svaga och initiativlösa borgerligt-sverigedemokratiska kommunledningen. Men den ska väl ha hunnit bytas ut innan 2030. Förhoppningsvis 2018 och gärna tidigare.

Det här är huvudpunkterna i landstingets tågplaner:

  • Pendeltågstrafik på Bergslagspendeln Västerås-Fagersta-Ludvika. 30-minuterstrafik och 15.minuterstrafik i rusningstid Surahammar-Hallstahammar-Västerås.
  • Pendeltåg med två tåg i timmen på Mälarbanan (Örebro)-Arboga-Köping-Västerås med nya tågstopp i Valskog, Kolbäck och Dingtuna.
  • Pendeltåg med två tåg i timmen Västerås-Sala med nytt tågstopp i Tillberga.
  • Pendeltåg med två tåg i timmen mellan Västerås och Eskilstuna.
  • Ny bro utan broöppning mellan Västerås och Eskilstuna. Nytt förbifartsspår i Sala. Ger möjligheter till snabb tågförbindelse till Uppsala och Arlanda.

Men det finns också tågsatsningar som inte blir av, eller som bara nämns som något man ska jobba för:

  • Det planeras ingen utökad trafik på banan Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Avesta. Trafiken är nu så gles att den inte gör någon större nytta för pendlingen.
  • Det blir ingen tågförbindelse till Norberg. En ny sträckning mellan Avesta och Fagersta via Norbergs tätort omnämns. Och upprustning och persontrafik på banan Norberg-Snyten-Ängelsberg avvisas.
Tanken att förlänga den så kallade UVEN-linjen till Uppsala och Arlanda är lysande. Men den förutsätter menar man ett nytt förbifartsspår i Sala, och eftersom tåget inte skulle stanna mellan Västerås och Uppsala är en annan förutsättning att man får igång pendeltågstrafik till Sala, både från Västerås och från Uppsala.
 
UVEN är en populär förkortning för tåglinjen Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping. Numera vänder tåget i Sala, så det blir väl istället SVEN. I gengäld är den förlängd till Linköping i andra änden.

Inte minst skulle en förlängning av UVEN till Arlanda kunna innebära att Västerås kunde befria sina skattebetalare från den skandalomsusade flygplatsen som kostar dem minst 20 miljoner om året och som med tåg till Arlanda skulle bli totalt onödig.

Skinnskattebergsperspektivet
Tåglinjen mellan Örebro och Gävle är Skinnskattebergs enda anslutning till järnvägsnätet. Det går högst ett tåg varannan timme, och hela linjen har varit nedläggningshotad. En utökad trafik mellan Skinnskatteberg och Fagersta skulle kunna koppla Skinnskatteberg med den planerade utökade pendeltågstrafiken, men det skulle menar kollektivtrafikförvaltningen kräva en om- och utbyggnad av bangården i Skinnskatteberg, som man inte vill satsa på. 

Med tanke på ortens litenhet är det en omfattande arbetspendling med i första hand Fagersta, i andra hand Västerås och i tredje hand Köping. Förbindelserna med Västerås är särskilt dåliga. Med buss till Köping och därifrån tåg tar det drygt 1,5 timme. Det handlar ju inte bara om arbetspendling utan även fritidsresor, inköpsresor och inte minst resor till lasarettet. För att lite råda bot på detta har det funnits en direktbuss i högtrafiktid som reducerat restiden till en timme. Linjen är nu nedlagd och den nuvarande kommunledningen har totalt misslyckats att försvara den. Inte heller finns den med i den aktuella planen. Svagt agerat!

Skinnskattebergs viktigaste kontakt med omvärlden står buss550 för. Ursprungligen gick bussen från Avesta via Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg till Köping. Linjen har nu delats i två, linje 500 Avesta-Skinnskatteberg och linje 550 från Skinnskatteberg via Köping och vidare till Kungsör och Eskilstuna. Den här linjen är oerhört viktig, inte minst för försörjningen med lokaltrafik på den annars eftersatta landsbygden.

Inte heller buss 500/550 är ohotad i det aktuella förslaget. Man säger sig vilja se över linjesträckning för att minska restiderna. Riktigt hur det skulle gå till framgår inte, mer än att man kan låta stombusslinjen slippa uppgiften att sköta lokal stads- och tätortstrafik i t ex Köping och Kungsör. Mer oroande är den karta som publiceras i landstingets rapport. Här går stombusslinjen 550 via väg 233 och 250 på sträckningen Skinnskatteberg-Hed istället för som nu den kortare och snabbare vägen 233-596. Skulle det bli verklighet av detta skulle byar som Laggarbo, Uttersberg, Västanhed och Karmansbo förlora sin kollektivtrafik.

Det finns med andra ord en del att bita i för Skinnskattebergs kommunledning när nu landstinget inte tycker att det är värt att bita. Och måtte vi får en ny och mer alert kommunledning i Skinnskatteberg.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar