onsdag 23 november 2016

Sagt om nationalismen

De tre smittorna nationalism, utopism och religiös absolutism sjuder samman till en syra som fräter sönder rasens moraliska metall, och man begår skamlöst och rentav med stolthet nidingsdåd som man skulle fördöma som avskyvärda om de begåtts av någon annan.
Louis de Bernières: ”Fåglar utan vingar”

Kommunisterna anklagas vidare för att de vill avskaffa fosterlandet, nationaliteten.
Arbetarna har inget fosterland. Man kan inte beröva dem något som de inte har. Medan proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass, konstituera sig självt som nation, så är det för egen del ännu nationellt, om också inte i samma mening som bourgeoisin.
Den nationella isoleringen och motsättningarna mellan folken försvinner alltmer redan i och med bourgeoisins utveckling, med handelsfriheten, världsmarknaden, industriproduktionens likformighet och de därtill svarande levnadsförhållandena.
Proletariatets herravälde kommer att få dem att försvinna ännu mer. Gemensam handling, åtminstone från de civiliserade länderna, är en av de första förutsättningarna för proletariatets befrielse.
I samma utsträckning som den ena individens exploatering genom den andra upphävs, kommer den ena nationens exploatering av den andra också att upphävas.
Tillsammans med klassmotsättningarna inom nationen faller nationernas fientliga ställning gentemot varandra
Karl Marx & Friederich Engels: ”Det kommunistiska partiets manifest”

Kapitalets patriotiska fraser är det avskyvärdaste hyckleri. Fosterlandet har för kapitalisen ingen annan uppgift än att exploateras på bästa möjliga sätt, patriotismen är dammet som han slår i ögona på den oppåtsträvande underklassen, så att de ska glömma sina intressen, glömma den internationella klasskampen.

Ture Nerman ”Kina åt kineserna!”
Carl Johan de Geer: "Skända flaggan"
Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medborgare också har en svensk identitet.
Sverigedemokraternas principprogram

Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.
Björn Söder

Kan inte någon ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta?
Kommunfullmäktigeledamoten Gunilla Schmidt, Åstorp

Som alla vet vill muslimerna här i Dalarna bygga en moské i centrala Borlänge. Det vill säga personer som överhuvudtaget inte ska befinna sig i landet ska få bygga för dem en helig boning. Vi sverigedemokrater är ju som ett demokratiskt parti naturligtvis för religionsfrihet men i Sverige gäller religionsfriheten bara för svenskar och ingen ska någonsin försöka inbilla sig att det är för några svenskar denna moskén ska byggas. Nej det är faktiskt personer som överhuvudtaget inte ska befinna sig här, även om flera stycken av dem så kallade kulturberikande muslimerna har förlänats svenskt medborgarskap av mer eller mindre galna makthavare.
Sverigedemokrat på torgmöte i Borlänge 1995

Med det gäng landsförrädare som styr Sverige och det bekväma, lata och fega folk som svenskarna utgör kommer vem som helst att kunna göra vad de vill i detta land i framtiden. Om inte vi nationalister får ta över vill säga. Då kan varenda muslim packa sin väska och resa hem. Religionsfrihet skall vi ha, för svenskarna vill säga, men inte för varenda en, som kan tänkas vilja komma hit och inkräkta på vår frihet.
SD-kuriren nr 23 1994

Man kan inte byta nationalitet, Kurdo Baksi. Inse att ni inte är och kommer aldrig att bli svenskar, lika lite som vi kan bli chilenare eller bolivianer bara för den händelse att vi eventuellt skulle bo i dessa länder några år. Nationalitet är medfött och har att göra med gemensamt språk, kultur och historia. Ni främlingar, har inte ett dugg med vår historia att göra. Folk och land hör nära samman. Vi Svenskar har sedan urminnes tider bebott detta land. Det är vårt och ingen annans. Ni har era länder, det är era platser här på jorden. Det här är vårt land, och det handlar inte om ’desillusionerade’ svenskar som vill hitta ’syndabockar för sina personliga misslyckanden’ när ni föraktfullt talar om svenskarna, vårt enda brott är att vi vill ha ett eget land, och det är tydligen så fruktansvärt hemskt!
SD-bulletinen november 1995

” I Sverigedemokraternas Sverige vill vi bara ha kristna kyrkor.”
Intervjuaren undrar om det skulle innebära att man ska slå igen moskéer och synagogor.
”Det här är en svår och djup fråga. Det behöver jag sätta mig in i lite mera.”
Ann-Christine From Utterstedt
förstanamn på SD:s valsedel i Västerås stift till kyrkomötet.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar