onsdag 6 januari 2016

De försvunna städerna: Sillarnas huvudstad

Sillmarknaden i Skanör och Falsterbo var under medeltiden Danmarks näst största inkomstkälla efter Öresundstullen. Skånsk sill var en uppskattad lyxvara i Europa och det sägs att den fiskhandlare som sålde sill som inte var skånsk måste sätta upp en röd varningsflagga på sin handelsbod. Sillperioden tog slut på 1500-talet vilket ledde till en snabb nedgång för städerna.

Det är inte helt klart hur gamla de båda städerna är, men 1100-1200-tal brukar uppges. Och det var sillen som det kom an på. På svensktiden förenades städerna till en enhet med en gemensam borgmästare 1754.

För kommunforskare är Skanör med Falsterbo av särskilt intresse eftersom det var den sista staden i Sverige att införa stadsfullmäktige. Det skedde inte förrän 1934. Dessförinnan fattades beslut av allmän rådstuga där alla röstberättigade medlemmar av staden hade tillträde. Rådstugan sammanträdde i Skanörs rådhus från 1777. Borgarna tyckte att det var så påfrestande att bekosta rådhusbygget att de i en skrivelse till landshövdingen anhöll om att staden skulle befrias från stadsprivilegierna, så de skulle slippa bygga rådhus. Ansökan avslogs.

1974 var det slut på det roliga. Staden upphörde och uppgick i Vellinge kommun. Idag bor det sisådär 7 000 personer i Skanör med Falsterbo, vilket utgör en femtedel av kommunen. Från sillmetropol till Vellinge.


”Die Heringe der Ostsee sind magerer als die der Nordsee” är ett berömt exempel från Hjalmar Hjorths tyska grammatik. Riktigt vilken grammatikalisk princip exemplet ska illustrera har jag glömt, men det måste väl ändå ha varit die Heringe der Ostsee som Skanör och Falsterbo byggde sin medeltida rikedom på. Och de var som sagt magrare än Nordsjöns. Men ändå inte strömmingar, eftersom enligt vedertaget språkbruk sillar fångade norr om Kristianopel ska kallas strömming.

Skanörs rådhus

Die Heringe der Ostsee
Tidigare inlägg i serien ”Försvunna städer”


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar