tisdag 21 juli 2015

"Nollorna" eller "Tystnadens gåta"

I valet förra hösten valdes Petri Ojala och Therese Lövdahl in som företrädare för det rasistiska Sverigedemokraterna i Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Sedan det nyvalda fullmäktige sammanträdde första gången har det gått nio månader, och det har gått ett drygt halvår sedan den populistiska folkpartipolitikern Carina Sándor med stöd från Petri och Therese tillträdde som kommunstyrelsens ordförande. Det kan då vara dags att göra ett bokslut över de båda rasisternas aktivitet i kommunalpolitiken.

Kommunfullmäktige har under de nio månaderna avhållit sex möten. Vid dessa har det enligt protokollen gjorts inte mindre än 112 debattinlägg från talarstolen. Pratgladast är förstås kommunalrådet Sándor med 21 inlägg. Hon följs av Miljöpartiets Sheila Imamovic Skog, Socialdemokraternas Lars Andersson och Vänsterpartiets Fredrik Skog med 14 inlägg vardera. Den här kvartetten svarar för mer än hälften av allt prat i fullmäktige.

Sverigedemokraternas Petri och Therese har hållit mun. Ingen av dem har gjort något protokollfört inlägg under nio månader i fullmäktige. Det finns förstås också andra ledamöter som inte sagt något, men de tillhör partier där åtminstone någon annan yttrat något. Så det blir så att säga inte hemligt vad de vill åstadkomma. Men vad SD tycker vet man inte mycket om.

Andra partier som är anmärkningsvärt tysta är Centern med två (2) debattinlägg och Moderaterna med åtta.

Det finns också andra sätt för medlemmarna i fullmäktige att vara aktiva. De kan skriva motioner, interpellationer och enkla frågor. Det har ställts fem enkla frågor, alla av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Också här är Petri och Therese tysta som muren. Det har lämnats in nio motioner också de skrivna av sossar, miljöpartister och vänsterpartister. Från SD inte ett knyst.

Nåja, nu vet ju alla att det för det mesta är så i kommunalpolitiken att besluten redan är fattade när man kommer till fullmäktige. Kanske har Petri och Therese varit mer aktiva i sådana sammanhang. Petri är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och Therese är ersättare. Månne har de gjort bättre ifrån sig där? En titt i protokollen visar att båda har varit frånvarande vid fyra av de sex sammanträdena. Vid ett sammanträde vardera har de varit närvarande, åtminstone i den bemärkelsen att det noterats till protokollet. Vid det möte Petri var närvarande öppnade han till och med munnen. Det var i frågan om SD:s representation i kommunstyrelsens utskott som han gjort upp med Carina Sándor om.

För ett parti med ambitionen att företräda den tysta opinionen och röra om i etablissemangets grytor är det med andra ord märkvärdigt tyst. Hur ska man lösa denna gåta?

Det finns olika tänkbara förklaringar:

  • Det kan förstås tänkas att SD i själva verket är så nöjda med Folkpartiets politik att de inte behöver säga något. Hälsan tiger still så att säga. Men varför då inte skälla på den jättedumma rödgröna oppositionen?
  • En annan möjlighet är att SD utövar sitt inflytande i icke protokollförda sammanhang. Kanske gör de upp i korridoren med sina borgerliga koalitionskompisar. Inte otroligt.
  • Eller är det så att någon har hotat dem till tystnad. Är det den förfärliga PK-maffian som slagit till? Eller har någon omvänt mutat dem att inte öppna truten. Ingen vet.
  • Kanske tycker Sverigedemokraterna att det babblas alldeles för mycket och görs för lite. De kanske vill satsa på göra istället för prata. Man kan då undra vad de gör, förutom att sitta på sina ädlare delar och lyfta sammanträdesarvoden och kommunalt partistöd.
  • En sista tänkbar förklaring är att tystnaden beror på någon funktionsnedsättning.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar