tisdag 21 maj 2013

Strövtåg: Galgbacken 
Strövtåg i Hedbygden

Statistiken visar att Västmanlands län är det turistiskt mest oattraktiva länet. I själva verket är det nog många som inte ens vet att Västmanland finns, eller om de vet det, var det ligger. Man kan förstås leva bra utan den kunskapen, men lite orättvist är det. För att sprida lite kunskap ska jag i den här serien visa upp några av de märkvärdiga platser som finns. Bara i Heds socken!

I rollerna som ”Döden” och ”Den Huvudlöse”: Ingrid

 

Mellan Gisslarbo och Bernshammar efter väg 250 ligger ett stort grustag. Grustaget är känt under namnet ”Galgbacken”. Strax efter avtagsvägen mot Jäxbo när man kommer söderifrån tar gamla vägen mellan Gisslarbo och Bernshammar av snett till höger och in i grustaget. Om man följer den vägen något hundratal meter finns rester av en bondgård med namnet ”Galgbacken”. Här låg enligt traditionen en avrättningsplats.

Det sägs att avrättningsplatsen hörde till en tingsplats cirka 1 km norrut – Tingsalsbacken. Den exakta platsen för tingsplatsen har enligt Riksantikvarieämbetets databas Fornsök inte kunnat anges av ortsbefolkningen, men det har antagits att den var belägen ungefär i vägskälet med vägen till Nibbarsbo, där Skinnskattebergs kommun idag har en reklamskylt.

Galgbackens placering stämmer väl med vad som var vanligt. I Västmanlands Museums skrift ”Spaning” beskrivs avrättningsplatserna:

Avrättningsplatser låg ofta väl synliga intill landsvägar och mångenstädes nära en sockengräns där många människor passerade. Liken begravdes på avrättningsplatsen utan böner och respekt i prästs frånvaro eller i ett närliggande kärr eller liknande. Eftersom offentliga avrättningar i flera avseenden var skrämmande är det inte så underligt att många sägner och berättelser om gengångare, spöken och gastar knutits till dem. Att man brukat se huvudlösa gestalter vid avrättningsplatser där folk halshuggits är vanligt. 

Galgbacken

Huvudlös gestalt

Galgbacken ligger väl synlig efter gamla landsvägen mellan Gisslarbo och Bernshammar och ganska precis på sockengränsen mellan Heds och Malma socknar. Vägen går dessutom mellan två sankmarker där man enkelt kunde slänga liken efter de avrättade. Det är däremot inte känt om någon har sett huvudlösa personer på platsen.

I RAÄ:s databas finns faktiskt ytterligare en avrättningsplats i Heds socken uppgiven, nämligen vid vägskälet vid Heds kyrka. I databasen finns följande beskrivning:

Avrättningsplats, uppgift om. Enligt uppgift skall på kartan markerat område utgjort galgbacke. Uppgiftslämnare: LennartAndersson, Nyhammar, f. 1920.På 1867 års karta är området betecknat 1133. Någon beskrivning till kartan har ej återfunnits, dock står platsnamnet Lagmanstolen i närheten av platsen vilket antyder någon slags tings- eller rättskipningsfunktion. Läget i närheten av den gamla landsvägskorsningen verkar också tala för rimligheten i uppgiften.

Det kan kanske tyckas vara lite ”overkill” (sic!) med två avrättningsplatser i socknen, men det var kanske stor efterfrågan på avrättningar.
Liemannen

Här ligger Galgbacken
 

 3 kommentarer:

 1. Kan man nominera Ingrid till någon form av pris så vill jag göra det!

  //Nisse

  SvaraRadera
 2. Hehe, jättebra bilder!

  SvaraRadera
 3. Henry...
  Intressant läsning. Ofta när vi med bil passerar kommungränsen mellan Skinnskatteberg och Köping brukar min sambo påpeka att "här uppe i backen fanns en avrättningsplats". Sambons mormors föräldrar bodde under en period vid "Tulln", ett numera rivet torp mellan Kolsva och Gisslarbo. Där är hennes mormor uppvuxen.

  SvaraRadera