onsdag 21 november 2012

Höjning av landstingsskatten: Nysatsningar eller svarta hålet?

Det svarta hålet


Landstinget i Västmanland bör höja skatten med 50 öre. Det föreslår majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är en höjning med nästan fem procent. Den som tjänar 30.000 kronor i månaden får punga ut med 150 kronor mer per månad i landstingsskatt. Om en kommun hade höjt sin skatt med samma procenttal skulle det ha motsvarat en krona per skattekrona, 5 procent av kommunens inkomster. Det är med andra ord en jämförelsevis stor skattehöjning som landstingsmajoriteten föreslår.

Jag har inget emot att betala skatt, även om jag inte vill gå riktigt så långt som Mona Sahlin som i ett bevingat uttalande tyckte att det var ”häftigt att betala skatt”. Men om man tar i med storsläggan som landstingets majoritet nu gör så är det förstås särskilt viktigt att pengarna kommer till nytta. Skatteförslaget kommer i ett utspel med rubriken ”Ett paket för att möta framtidens utmaningar” och man bemödar sig att framhålla att det handlar om nysatsningar. Viktigast är satsningar som ska avlasta sjukhusvården genom att mer vård ska kunna utföras i primärvården. Man pekar också på ”en stor satsning på kollektivtrafiken”.

Det ser med andra ord ut som om det inte handlar om att fylla ut svarta hål i landstingets ekonomi, utan det är framåtsyftande satsningar och förbättringar. Om så är fallet tycker jag det är ett bra förslag. Min erfarenhet är att om man göder en kommun (eller ett landsting) vars ekonomi går allt sämre och drar på sig stora underskott med nya fräscha skattepengar, så är det lite som att ge brännvin till en alkoholist. Men mer och bättre service är bra. Det gäller inte minst kollektivtrafiken som är eftersatt i länet. Västmanlands län är i botten när det gäller att stödja kollektivtrafiken, vilket är orimligt om vi tror att det ska finnas någon som helst realism i parollerna om klimatsmarta transporter. Av länen utanför storstadsområdena är ju förutsättningarna för kollektivtrafik bättre i Västmanlands län än i många andra regioner: Länet är geografiskt ganska litet och kompakt och har en relativt hög befolkningstäthet.

Men jag känner större tveksamhet inför primärvårdssatsningen. Så länge jag kan minnas har politiker och centralbyråkrater i samtliga landsting på olika sätt försökt mota bort folk från sjukhusen och deras akutmottagningar för att istället få dem att söka sig till vårdcentralerna. Alldenstund dessa försök att fösa patienterna till ”rätt nivå” bara fortsätter år efter år, kan man kanske betvivla om det ska bli framgångsrikt denhär gången. Det är märkligt att man inte lyckas i Västmanlands landsting eftersom man har remisstvång till akutmottagningarna både i Västerås och Köping. Det är inte bara att åka dit och sätta sig. Att vårdcentralerna dessutom ofta är som ointagliga fästningar är en annan sak. Om man skulle åstadkomma en förbättring som länets invånare skulle uppskatta så borde det handla om att öka tillgängligheten till primärvården. Att inte alls komma fram på telefon eller om man lyckas bli avvisad med ett ”krya på dig” gör ingen varken frisk eller glad.

Det finns dessvärre formuleringar i förslaget som tyder på att det också handlar om ”de svarta hålen”. Till exempel pekar man på Sveriges Kommuner och Landstings kritik av indragna statsbidrag som försatt landstingen i en svår ekonomisk situation. I Bärgslagsbladets rapportering jublar man också över att medicinakuten i Köping som tidigare hotats av nedläggning på grund av besparingskrav nu är räddad. Om det var sant att akuten i Köping hotades av besparingsskäl handlade det förstås om ett svart hål. I alla fall kan det väl inte handla om en nysatsning om den räddas undan besparingskraven. Nysatsningar måste väl avse något som inte finns sen tidigare. Jag vet inte om Bärgslagsbladet har hittat på det här själva eller om de har det från landstingsmajoriteten.

Höjd skatt är okej. Särskilt om det går till förbättringar inom angelägna områden. Kollektivtrafiken är definitivt ett sådant. Jag är inte lika säker på att försöken att mota folk till primärvården är det. Bättre tillgänglighet vore nog något som skulle uppskattas mer. Och om nya skattepengar ska användas för att lappa igen hålen i ett sjunkande skepp. Ja, då ska det verkligen handla om ett nödläge. Gör det det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar