onsdag 18 januari 2012

Ajöss Region MälardalenDet sket sig med bildandet av Region Mälardalen. Den gamle kanslern Axel Oxenstiernas indelning får stå sig ett tag till. Det var landstinget i Sörmland som i höstas tog initiativ till bildandet av regionkommunen tillsammans med Västmanland och Örebro län. Det var också landstinget Sörmland som slog i sista spiken genom att häromdagen meddela att det inte blir något av. Som skäl angavs att det var för många av länets kommuner som var emot.

Tre av Sörmlands kommuner däribland residensstaden Nyköping var emot. Tre kommuner ville att också Östergötland skulle få vara med och fyra ville ha med Uppsala. I Västmanlands län var bara en kommun emot, men det var många förslag på vilka andra landsting som borde vara med i regionen. Fem kommuner vill ha med Uppsala och en vill dessutom att Dalarna och Gävleborg borde vara med i regionen. I det mindre attraktiva Örebro län var bara en kommun emot men också här finns en rad förslag på nya partners: Sex kommuner vill ha med Värmland, en kommun Dalarna och en kommun Östergötland.

Det hela slutar alltså i en förfärlig röra där inte mindre än fem andra landsting i olika kombinationer föreslås som partners till de tre. Man kan förmoda att dejtningen fortsätter. Och att den gamle kanslern ler i mjugg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar