måndag 29 november 2010

Var ligger egentligen hjärtat av Bergslagen?

Bergslagens föreslagna flagga


Var ligger egentligen Bergslagen? Och var ligger ”Hjärtat av Bergslagen”? Bergslagen är ett intressant geografiskt begrepp eftersom det har diffusa gränser. Hundratals platser gör anspråk på att vara ”Hjärtat av Bergslagen”.

Det anses att ”bergslag” ursprungligen avsåg den korporation av bergsmän som bedrev bergsbruk. ”Lag” i bergslag betyder då ”arbetslag”, Termen användes för de lag av bergsmän som fanns i områden där särskild lagstiftning gällde. ”Lag” betyder då lag i meningen lagstiftning. Så småningom försköts innebörden av ordet till att avse de områden där bergslagen tillämpades. På så sätt tillkom den geografiska innebörden av ordet.

Traditionellt räknade man med nitton bergslag med privilegier: Salva silverbergslag, Stora Kopparberget, elva järnbergslag i Västmanland, tre i Värmland, ett i Småland, ett i Dalarna och ett i Gästrikland.

Också områden med bergsbruk men utan den särskilda lagstiftningen kom att kallas bergslag, såsom Åkers och Tuna bergslager i Södermanland, Upplands och Roslags bergslager i Uppland och Östergötlands bergslag.

I Västmanland och i den del av Värmland som tillhör Örebro län kallades häraderna ”bergslag”. Detta är alltså ett sätt att ge begreppet fasta gränser. Bergslagen består då av

Gamla Norbergs bergslag, Grythytte och Hällefors bergslag, Karlskoga bergslag, Lindes och Ramsbergs bergslag, Nora och Hjulsjö bergslag, Nya Kopparbergs bergslag samt Skinnskattebergs bergslag.

Detta område med fasta gränser är förmodligen också det snävaste. Bredast är medlemskretsen för den nutida intresseorganisationen ”Bergslaget” som har 24 medlemskommuner i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt regionförbunden i Dalarna, Värmland och Örebro samt landstinget i Västmanland.

Alldenstund gränserna är diffusa och det både finns snäva och breda bestämningar, blir det också osäkert var ”Hjärtat av Bergslagen” befinner sig. En sökning på Google ger 60.300 träffar på ”Hjärtat av Bergslagen”. Ett femtiotal av dessa är inprickade på kartan. Bland dessa märks förstås Västanhed i Heds socken i Skinnskattebergs bergslag – Bergslagens egentliga hjärta!

Det finns också förslag om en flagga för det diffusa territoriet Bergslagen. Det är en korsflagga med gult kors och fyra färger i de av korset avgränsade fälten: Blått för vattnet, grönt för skogen, orange för elden och svart för malmen.

Ett territorium med flytande gränser, där det i stort sett är fritt fram att tillhöra territoriet. Ett territorium med – utöver Västanhed – hundratals, kanske tusentals centra. En brokig (och ganska ful) flagga för att stärka identiteten. Detta måste i sanning vara en postmodern region.Ett femtiotal platser som gör anspråk på att vara "Hjärtat av Bergslagen"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar