torsdag 18 november 2010

Var det det rödgröna samarbetet som fällde sossarna?

Nu stöts och blöts det om vad som var orsaken till det rödgröna nederlaget i riksdagsvalet - och alldeles speciellt socialdemokraternas totala valfiasko. Partiledaren avgår och striden hårdnar mellan partiets vänster- och högerfalanger. Det påstås, speciellt från högersossar och borgarna att orsaken till fiaskot var det rödgröna samarbetet. Speciellt pekas Vänsterpartiet ut som de rödgrönas sänke. Det gamla kommunistspöket manas fram. Det var kommunistspöket som skrämde bort väljarna, sägs det.

I kommunerna finns det en lång erfarenhet av rödgrönt, och kanske speciellt röd-rött samarbete. Sedan mitten av 1990-talet har många kommuner styrts av socialdemokratisk-vänsterpartistiska majoriteter. Varför har inte kommunistspöket skrämt väljarna att gång efter gång rösta in dessa rödröda kommunledningar?

Och hur var det i kommunerna i 2010 års val. Med ledning av SKL:s inventering av majoritetsförhållandena i kommunerna under förra mandatperioden kan vi konstatera att vanligast var någon form av borgerligt styre (ibland tillsammans med lokala partier). Detta var situationen i 129 kommuner. Näst vanligast (41 kommuner) var att ett eller flera borgerliga styrde tillsammans med socialdemokraterna. Socialdemokraterna styrde ensamma i 36 kommuner. I 26 kommuner styrde de borgerliga tillsammans med Miljöpartiet och/eller Vänsterpartiet (så kallade regnbågskoalitioner). Rödgröna koalitioner styrde 25 kommuner. Två kommuner menade att de inte hade någon styrande koalition alls. Och så fanns förstås Fagersta också. Där styrde Stig.

Om tesen att det var det rödgröna samarbetet som fällde socialdemokraterna stämmer borde sossarnas röstförluster vara särskilt stora i de 25 rödgrönt styrda kommunerna. Så var det knappast: Störst var den genomsnittliga förlusten i de två kommunerna utan styre (-5,5 procent) men framförallt var det socialdemokratiskt enpartistyre som var förödande (-3 procent).

Samarbete S+V framgångsrikt

Störst framgångar hade socialdemokraterna i de kommuner där regnbågskoalitioner (borgerliga + Vänsterpartiet) utestängde socialdemokraterna från makten. I dessa kommuner var den genomsnittliga ökningen för sossarna 4,8 procent. Lite sämre gick det när de borgerliga regerade ihop med Miljöpartiet: Socialdemokraterna minskade med 0,4 procent, vilket trots allt är bättre än det genomsnittliga resultatet. Hyggligt gick det också i Fagersta (i stort sett oförändrad röstandel) och i de 30 rödröda kommunerna. I dessa där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet regerade ihop ökade Socialdemokraterna i genomsnitt med 0,6 procent.

Sossarna tycks alltså vinna på att deras naturliga koalitionspartners går ihop med de borgerliga, eller som i Fagersta där sossarna förpassas till en oppositionsroll av Vänsterpartiet. Men det viktiga i sammanhanget är att observera att ett rödrött samarbete (Socialdemokrater och Vänsterpartister) inte har skadat Socialdemokraterna. Tvärtom har de i snitt vunnit i dessa rödröda kommuner. Några exempel är Pajala (+10,8 procent), Storfors (+10 procent) och Hallstahammar (+6,3 procent).

Socialdemokratiskt enpartistyre förlorade stort

Däremot är det rödgröna samarbetet (där också Miljöpartiet finns med i bilden) mindre framgångsrikt. Till exempel Hedemora (-7,9 procent), Borlänge och Göteborg (-6,7 procent) och Sundsvall (-5,9 procent). Det riktiga sänket är dock socialdemokratiskt enpartistyre: Älvsbyn (-13,9 procent), Arvidsjaur (-13,8), Hällefors (-11,8), Bromölla (-10,9).

Det är med andra ord inte mycket som tyder på att Socialdemokraterna förlorat på samarbete med Vänsterpartiet. Lite mer tveksamt kan det vara med samarbetet med Miljöpartiet, men trots allt har det även i dessa kommuner gått bättre än i de där sossarna styrt ensamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar