fredag 30 juli 2010

Åldriga borgerliga kommunkandidater

Till fullmäktige i Skinnskatteberg kandiderar 114 personer. Vilka är de? Och hur skiljer sig de politiska blocken åt vad gäller kandidaternas egenskaper? Och hur skiljer sig kandidaterna från befolkningen i kommunen? Den sista frågan är ju viktig om vi ska diskutera representativiteten. I ett tidigare inlägg (den 11 juni) har jag diskuterat betydelsen av att de valda representanterna avspeglar medborgarnas sammansättning. Sifforna här kommer från Sveriges Radios valpejl där alla kandidater i höstens val har kartlagts.


Den tydligaste skillnaden mellan blocken gäller kandidaternas ålder. De borgerliga kandidaterna (moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater) är markant mycket äldre än både de rödgröna kandidaterna (socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och skinnskattebergsdemokrater). Skillnaden i genomsnittlig ålder mellan borgerliga och rödgröna är åtta år. Än tydligare blir skillnaden om man ser hur många som är 60 år eller äldre. Inte mindre än 60 procent av de borgerliga är över 60 år att jämföra med bara 35 procent av de rödgröna och 33 procent av kommunens invånare totalt.


En annan tydlig skillnad gäller vilken del av kommunen kandidaterna bor i. I SR:s data förekommer fyra olika postadresser: Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Fagersta (vissa nordliga delar av kommunen) samt Kolsva (delar av södra kommundelen). Mest markanta skillnader är överrepresentationen av södra kommundelen bland de borgerliga (23 procent har postadressen Kolsva mot bara fem procent av de rödgröna kandidaterna) och de rödgrönas styrka i Riddarhyttan (25 procent av de rödgröna kandidaterna mot ingen av de borgerliga). Detta kan jämföras med att 24 procent av kommunens invånare bor i Hed och Färna (södra delen) och 14 procent i Riddarhyttan.


Kandidaternas inkomster är högre än kommuninvånarnas. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för de kommuninvånare som har någon inkomst är 199 tusen kronor. Det kan man jämföra med de borgerliga kandidaterna som i genomsnitt tjänar nästan hundratusen mer – 295 tusen kronor om året. De rödgröna har lite lägre inkomster än de borgerliga – 271 tusen.


Kvinnor är överrepresenterade i båda blocken. Av kommunens befolkning är 49 procent kvinnor, men av de rödgröna kandidaterna är hela 54 procent kvinnor. Hos de borgerliga är det något färre – 50 procent.


  • De borgerliga kandidaterna är markant mycket äldre än kommuninvånarna.

  • Det är en överrepresentation av boende i södra kommundelen bland de borgerliga och i Riddarhyttan bland de rödgröna.

  • Kandidaterna tjänar bra mycket mer än kommunens invånare. Det gäller särskilt de borgerliga kandidaterna.

  • Kvinnor är överrepresenterade bland kandidaterna. Detta gäller särskilt för de rödgröna partierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar