måndag 8 februari 2021

Insändare i Fagersta-Posten idag om den politiska krisen i Skinnskatteberg

Läs gärna min insändare i Fagersta-Posten om den ännu pågående politiska krisen i Skinnskattebergs kommun. Krisen är ett allvarligt hot mot den kommunala demokratin: Kommunrevisionen har punkterats genom att revisionens sakkunniga biträde försatt sig i ekonomiskt beroende av förvaltningsledningen och kommunens ledande tjänsteman har agerat för att avsätta den politiska ledningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar