torsdag 30 november 2017

Hoppsan! Det blev fel om proportionella val

I manuskriptet jag lade ut i det förra inlägget blev det tokigt om det proportionella valsättet. Punkten 2 på sidan 7 ska lyda så här:

Enligt en särskild lag – lagen om proportionellt valsätt (SFS 1992:339) – ska valet genomföras som proportionellt val om det begärs av en minoritet som bestäms av kvoten mellan antalet röstande och det antal som ska väljas plus 1. Fullmäktige i Skinnskatteberg har 31 ledamöter och om de ska välja 5 revisorer blir kvoten 31/(5+1) = 5,17 vilket sen avrundas uppåt till 6. Det krävs alltså 26 röster av 31 för att man ska slippa proportionellt val. I valet 2014 fick de borgerliga inklusive Sverigedemokraterna 16 mandat och de tre rödgröna partierna 15. Ingetdera blocket kan alltså blockera genomförandet av proportionella val. Om man sen genomför ett proportionellt val används den s k heltalsmetoden, en mandatfördelningsmetod som gynnar stora partier. Partierna har därigenom ett incitament att bilda större grupperingar.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar