tisdag 15 april 2014

Fornlämning

Rotade i en låda med gamla papper häromdagen och hittad det här. Det är ett ransoneringskort för bensin från vintern 1974. Ransoneringen orsakades av det så kallade Jom Kippurkriget mellan Israel å ena sidan och bland annat Egypten och Syrien i oktober 1973. OPEC-länderna i Mellanöstern och Nordafrika beslöt vid ett möte i Kuwait att kraftigt minska oljeproduktionen. Vid senare möten beslöts också att stoppa all export till länder som hjälpt Israel.

I Sverige infördes som en direkt följd av de oljeexporterande ländernas åtgärder ransonering av bensin. Inför ransoneringen som infördes från den 8 januari 1994 skickades ransoneringskort ut till alla bilägare. Hundra liter per sjuveckorsperiod var ransonen och för att få köpa bensin måste man låta macken klippa tioliterskuponger motsvarande den mängd man tankat. Senast det hade använts ransoneringskort för bensin och andra varor, bland annat livsmedel, var under och efter andra världskriget. Dessa ransoneringar hade upphört 1951. 1974 års bensinransonering var i kraft i bara 22 dagar och tog slut den 30 januari.

Det infördes också restriktioner i rätten att använda el. Detta innebar bland annat att alla reklamskyltar och julgranar släcktes. TV-kanalerna beslöt att sluta sändningarna klockan 21.45 varje kväll. Jojomensan det var hårda tider.

Om man ska döma av hur många kuponger som var klippta klarade sig den gamla Amazonen under ransoneringsperioden på 40 liter.

Allt som är från tiden före 1850 och som är varaktigt övergivet och speglar äldre tiders bruk, alltså något som inte görs i dag är fornlämningar. Även det som är yngre än 1850 och som är övergivet och speglar äldre tiders bruk kan ses som fornlämning. Detta är enligt rapportering i media innebörden i en ny lag som trädde i kraft 1 januari 2014.

Bensinransoneringskortet tycks uppfylla kraven.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar