torsdag 6 februari 2014

Byt ut arga prästen!

Västanfors-Västervåla församling i Fagersta är ett omfattande affärsföretag. Verksamheten är bolagiserad och bedrivs i ett antal bolag ägda av koncernbolaget ”Svenska Kyrkan i Fagersta AB.” Operativ chef är kyrkoherden Henrik Rydberg. Under en följd av år har det rått i det närmaste krigstillstånd mellan kyrkobolaget företrätt av den operativa chefen och kommunen företrädd av kommunalrådet Stig Henriksson (V). För tidigare inlägg om stridigheterna där man inte dragit sig för att ses i rätten, se här.

Nu har stridigheterna flammat upp på nytt. Kommunen äger den gamla sockenstugan i Västanfors som bland annat använts som samlingslokal. Problemet är att stugan ligger på kyrkans mark som kommunen arrenderar. Nu menar kyrkobolagets operativa chef att avtalet har gått ut, och att kommunen måste ta bort sin sockenstuga.

-       Vi behöver komma åt den här marken, säger han till Sveriges Radio.

Kommunen företräds här av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och dess förbundschef Harold Nilsson. Han menar att det inte är solklart att arrendeavtalet har gått ut.
Prästen/operativa chefen föreslår att kommunen ska skänka sockenstugan till församlingen. Men det räcker inte med det. Kommunen borde dessutom betala 50.000 kronor till församlingen för eftersatt underhåll. Församlingen kan alltså tänka sig att ha kvar sockenstugan och till och med rusta upp den, om kommunen betalar. Hur det går ihop med att ”vi behöver komma åt marken” är oklart.
Kommunens Nilsson menar i stället att församlingen kan få köpa stugan för 200.000 – 300.000 kronor.

Tonläget trappas upp. Rydberg säger att kommunen förhalar sitt beslut. Man har ju haft tid på sig ända sedan jul att bestämma sig. Nilsson svarar att Rydberg inte ska spänna musklerna på det här sättet, mot bakgrund av att kyrkan har agerat tidigare i vissa fall.

– Kyrkan kapade fruktträd på kommunens mark, ställde upp baracker på kommunens mark, har borrat berg och brunn på kommunens mark istället för sin egen - men inte spänner kommunen musklerna på det här sättet.


Bästa sättet att lösa konflikten vore enligt Nilsson att ”byta ut Henrik och mig.”
Kyrkokoncernen

1 kommentar:

  1. Aha...detta skulle vi haft läsa tidigare. Vi använder inte namnet H.R. längre men istället Äckel eller om ni vill Utpressaren. En kille som absolut inte skulle ha titeln Präst. Han förstår nämligen ingenting om människor och mänsligheten.....

    SvaraRadera