fredag 20 september 2013

Ny bok om politiskt beteende i storstadsregionerVid ett möte i Stuttgart den 28 september 2002 bildades forskningsprojektet ”International Metropolitan Observatory”. Initiativtagare var Vincent Hoffmann-Martinot (Sciences Po Bordeaux) och Jefferey Sellers (University of Southern California). I en första bok 2005 redovisades storstadsregionernas förändring – metropoliseringen – i femton länder.

I en andra etapp har projektet studerat konsekvenserna av metropoliseringen på väljarnas beteende – valdeltagande och partival. Denna andra etapp rapporteras i en nyutkommen bok ”The political ecology of the metropolis”. Projektet har arbetat med en operationalisering där storstadsregioner definieras som funktionella regioner med minst 200.000 invånare. Med denna definition har Sverige tre storstadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö. Analysenheterna har varit kommuner, vilket med de tillämpade definitionerna innebär 39 kommuner i Sverige. Totalt undersöks 175 storstadsregioner i elva länder med tillsammans 13.300 kommuner.

En viktig slutsats av boken är att partivalet förutom att avspegla skillnader mellan klasser, mer eller mindre tätbefolkade områden och regionala etniska traditioner också påverkas av intressen, tillgångar och kulturell praktik som finns på speciella platser i storstadsregionerna. Högerpartier är starka i välbärgade delar av storstadsregionerna där mobiliseringen är mycket starkare än i regionernas fattigare delar, där vänsterpartierna har sitt traditionella fäste. Också vänsterpartierna får stöd i de välbärgade stadsdelarna, men det handlar då om kosmopolitiska och kulturliberala värden snarare än om de ekonomiska frågorna. I de fattiga förorterna försvagas vänstern av en reaktion mot denna innerstadsvänsters kulturradikalism. Denna reaktion skapar en grogrund för högerextrema partier.

I kapitlet om Sverige som jag skrivit tillsammans med Daniel Kübler från universitetet i Zürich konstaterar vi att i de svenska storstadsregionerna bestäms valdeltagande och partival i särskilt hög grad av den socioekonomiska sammansättningen i regionens olika delar. Men även här har platsspecifika förhållanden betydelse. Det handlar i stor utsträckning om boendeformer. I förortskommuner som domineras av en stor andel egenägda bostäder finns de starkaste fästena för de nyliberala strömningarna, antiglobalism och kulturkonservativa värderingar.
Referenser

Vincent Hoffmann-Martinot & Jefferey Sellers (red) (2005) Metropolitanization and Political Change Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Jefferey M Sellers, Daniel Kübler, Melanie Walter-Rogg & Alan Walks (red) (2013) The political ecology of the metropolis. Metropolitan sources of electoral behaviour in eleven countries. Wivenhoe Park, Colchester: ECPR Press

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar